Den historiska kampen dessa suffragetter åstadkommit är beundransvärd ! Att kvinnor inte fick ha rösträtt, är så absurt att det knappt går att sätta ord på. Från moderat håll i Sverige, motsade man sig länge kvinnlig rösträtt, vilket säger något litet om moderat ideologi. Och JA, det borde skrivas och filmatiseras mer om dessa frihetskämpar, än om Gustav Vasas och Napoleons krig. Över huvud taget den lilla människans kamp och segrar över förtrycket bör uppmärksammas och hyllas.
Och NEJ man bör inte “gratulera” kvinnor på den internationella kvinnodagen. Det är ju absurt. Alla 365 dagar om året är lika mycket kvinnors som mäns… jag tycker det är kvinnoförnedrande att gratulera en kvinna på internationella kvinnodagen. Men återigen, så syns många förmögna män i den nyborgerliga socialdemokratiska “socialismen” kalla sig för feminister, utan att egentligen mena något med detta, utan att egentligen vilja förändra något.

Faktum kvarstår; frihet för de kvinnor på jorden som förtrycks och lider, kan aldrig uppstå utan erkännandet att det finns lika mycket män, om inte fler som råkar ut för våld och förtryck. Alltså, min fasta övertygelse är att så länge inte feminismen inser att det är ett politiskt och marknadsmässigt förtryck som orsakar detta, och inte vad som är mellan benen på människor. Så länge kan inte feminismen segra i sin kamp för jämställdhet. om det nu är jämställdhet man vill ha, eller om det är personlig makt. Orättmätigt lågavlönade kvinnors rättigheter kan för det första aldrig tillgodoses i ett nyliberalistiskt, egoistiskt samhälle.
(Inom det politiska förtrycket ingår även de som i religionens namn tar ifrån kvinnor rättigheter, detta är inte religion, det är politisk makt eftersom religionen inte är skild från staten i dessa länder där detta förekommer.)

Jag är redo att ställa mig i FRONTEN för kampen om kvinnors rättigheter, när kvinnor vill slåss MED mig, FÖR mig. Jag och miljontals underklassmän är inte förtryckarna. Vi är egentligen systrar och bröder, dags att börja ta hand om varandra.

Att arbetarrörelsen blivit uppdelad i feminism, arbetslösa, sjukskrivna. lågavlönade och medelklass som motarbetar varann… kan bara gynna riskkapitalister, miljöförstöring, egoismen, klasskillnaderna, segregation etc etc … och det senare sker nu när arbetarrörelsen är splittrad. Och när misären i välfärden uppstår efter Alliansens och även socialdemokratins nyliberalistiska kapitalistiska segregerande politik, så frodas nationalismens rasistiska propaganda … allt pga att arbetarrörelsen tillåtit sig splittras.

Jag är hellre per nuvarande definition då Suffragett än feminist, men hoppas att det kan förändras om feminismen vill bli en del av arbetarrörelsen, istället för att avkräva ett kollektivt ansvar av män, för vad som egentligen är maktmissbruk från en minoritet av världens män i form av kapitalismens tillvägagångssätt. En toppstyrd kapitalism där även kvinnor idag ingår i det kapitalistiska förtrycket. Förtrycket av bla kvinnor med för dålig lön, för dålig pension pga barnafödande, för dålig lön etc.

Arbetande män och kvinnor, sjuka och utslagna … förener eder !!! Vi behöver er, ni behöver oss !