Trots att jag tror iden om värdlandsavtalet är galen och för oss närmare krig, dvs ett steg närmare militärpakten NATO, som stöds av S, SD, M, L, C, KD, MP… trots detta så kan jag inte hålla med FI i frågan, när de hävdar sig vara ensamma som “fredsparti”. Det är naturligtvis ett försök att ensamt profilera sig i fredsfrågan, trots att Vänsterpartiet oxzå är emot värdlandsavtalet. Men FI vill rusta ned ytterligare på försvaret. Ett försvar som inte är värt namnet snart.

Jag ställer mig bakom Vs förslag att inte gå med i NATO, där Skandinavien i ett tänkbart krig då enbart blir krigsskådeplatsen. V vill stärka det svenska försvaret.
Och trots att jag helst skulle vilja att det gick att krama Putin så han blir snäll, så är jag rätt övertygad om att han inte låter sig kramas.

Alla länder har ett försvar… sitt eget, eller nån annans !