http://www.etc.se/kronika/jag-sluter-mina-ogon-och-reser