http://www.etc.se/kronika/vilka-varderingar-ar-de-mest-svenska

Utdrag ur texten:

“Stefan Löfven (S) slog i sitt tal fast ett par sanningar om svenska
vanor: “I Sverige hatar vi inte på nätet. I Sverige hetsar vi inte grupp
mot grupp”. Påståendet förvånade säkert de många svenskar som dagligen
utsätts för olika former av nätbaserad hets. Samtidigt bör en trygghet
ha infunnit sig: om självaste stats-ministern bestämt att näthat och
grupphets inte finns, så gör de väl inte det. Nästa år hoppas vi att
Löfven kungör att inte heller fattigdom, krig, enfald eller
böjvecks-eksem finns.”

(Det är värt att läsa hela)