Representativ demokrati betyder “folkstyre” där politikerna skall följa folkets vilja, och representera dem. Denna typ av demokrati är ett måste när demokratin skall omfatta stora länder, och förbund. Men iom att detta är byggt på ett förtroende, så förekommer det, och har förekommit sedan demokratins födelse att politiker/makthavare utnyttjar demokratin för att avskaffa densamma. Turkiets president Erdogan är ett nutida tydligt exempel på detta. Det tydligaste exemplet är dock Adolf Hitler och Nazismen, där han först blev vald genom demokratiska val, för att sedan avskaffa det system som gett honom makten. Även i Sverige förekommer det, om än inte i lika dramatisk omfattning, men när politiker inte lyssnar på folket så som i frågan om Sollefteå sjukhus, då har demokratin satts ur spel. När Stefan löven pratar om jämställdhet, och tillåter högre skatt för pensionärer och sjuka, då är demokratin satt ur spel.

…men det behöver inte vara så, det finns politiska alternativ som vill ändra på det, till vänster om Löven.

För direkt demokrati, krävs små samhällen, små “riken”
Det är demokratin lever mest, i samhällen som hos naturfolk. Och det är i stora unioner så som EU, demokratin är mest omöjlig, och mest sårbar, och därav ofta mest korrumperad.

Reklam utnyttjar vår ångest, våra rädslor, våra mest basala drifter som sexualitet, hunger, sockersug, drömmen om rikedom. Kapitalism parasiterar på människors behov, människors svagheter, men det behöver inte vara så.

Kapitalisten, utnyttjar den fattiga delen av världens naturtillgångar och arbetskraft, mot näst intill ingen ersättning, det behöver inte vara så.

Känslor kan vissa använda för att utnyttja empatiska människor till att få igenom sin Då utnyttjas svagheten i det goda. Men det behöver inte vara så.
Empati och godhet, kan utnyttjas, och har därför svaga punkter om man inte ser upp. Men empati och godhet är oxå den starkaste av styrkor, är själva livselixiret och motivationen att leva.

Men den svåraste av utsatthet, är kärleken, där du riskerar ditt innersta. Där måste du öppna ditt innersta för att klara av hjärtats demokrati, och även det kan utnyttjas av en som inte är ute efter “demokrati”, dvs inte är ute efter kärlek.

Men likt förbaskat är kärleken, än vilken form den antar, den det starkaste och det mest sårbara i världen, och livet. Och någon form av kärlek måste vi människor ha i sitt liv, annars lever inte människan, då överlever bara människan.

…och det behöver inte vara så !