Blog Image

Tomasnyablogg

nya bloggen


Alliansens ordlista

M-Ordlistan Posted on 2016-07-25 20:26

En gammal , något uppdaterad lista över Alliansens språkbruk, och vad det egentligen betydde. Idag skulle även en för nuvarande regering behövas, så som Stefan Lövens “Lagt kort ligger”, som betyder att han egentligen gillar skattesänkningarna alliansen gjorde för de välbeställda, trots att han klagade på dem i opposition

A

Allianssympatisör:
En rik person som vill ha bidrag (fallskärm, subventioner, skattelättnader, skattereduktioner, utöver obefogat hög lön) men tycker det är fel att folk som av olika skäl är förhindrade till arbete, får tillbaka få den försäkring de betalat in via skatt.

Ansvar; Att dra in kostnader på utsatta i behov av nöd

Arbetarparti; Ett parti som vill att andra ska arbeta för låg lön, ÅT dem som tar större lön för att man satsar kapital.

Arbetslinjen; Att skapa låglöneyrken för att folk ska veta sin plats, samt att Sjuka ska jobba hellre än att friska arbetslösa ska få tillfälle till jobb mm mm

Arbetslös; Lat

B

Bemanningsföretag; Avveckling av arbetstagarens rättigheter

Bidrag;
det som egentligen är en sjukförsäkring som medborgarna betalat in via skatter. Men när bidragsutgifterna ökade under alliansens utslagning, döptes det om igen, se försörjningsstöd

Bidragslinjen;
kallas allt utom extrem cynisk kapitalism

Bonusar;
Något Alliansen “är emot”, men inte åtgärdar

Borgare;
person som är ovillig att betala skatt men vill dra nytta av på välfärden, som skatterna finansierar.

C

Centerpartiet;
Stureplanscentern

D

Demokrati; styrelseskick där västvärlden dikterar villkoren

Det ska löna sig att arbeta;
Om du blir sjuk skiter vi i.2; Sänka lönen för ungdomar

Döende
; Arbetsförmåga kan finnas (oklart hur länge)

E

Effektivisera; banta, skära ner, försvaga verksamheten

Efterfrågad kompetens
; korruption

F

Fakta; Förvrängning av sanningen som gagnar Alliansen

Finanskris;
Ett ypperligt tillfälle att spara nedåt, och öka egen inkomst.

Flexibilitet;
Möjligheten att få sparka folk, för att sedan utnyttja dem utan anställningstrygghet och skydd, se även “bemanningsföretag”

Folkpartistisk Medborgarkurs;
Det är fel med olikheter, de skall suddas ut, och dom skall bli som oss. Kallas även assimilation

Frihet
; Marknadens totalitäritet, alternativt frihet för den som har råd

Fuskare;
Sjukskriven

Försörjningsstöd;
socialbidrag under Alliansens regeringstid, eftersom bidrag låter som om det vore ett bidrag, och bidrag är Alliansen principe5llt emot, så länge det går till människor som behöver pengar för att överleva

G

Gnälla; Sakligt kritisera omänsklig politik och orättvisor

H

Hushållsnära tjänster; Pigor, dvs skattereducerade städtjänster för människor med för mycket pengar

I

Individen; Moderaten

Individens självbestämmande;
Alla som har råd, ska ha möjlighet att göra val

Integritetsskydd
; massavlyssning

K


Kommunist;
1.Kritisera marknadsekonomins avigsidor 2. Att ge bort något utan egen vinning.

L

Lägre trösklar på arbetsmarknaden; 1 lättare att få sparken 2 pressa ned lönerna

M

Miljöpolitik
; Bygga motorvägar

Miljömupp;
Person som inte vill förgifta sina barns framtida mat.


O

Olof Palme; Socialist och därmed enligt borgerlig slutledning även Kommunist

Omtänksam person; Kommunist

P

Personlig integritet;
Förmögenheten hålls hemlig

R

Rehabiliteringskedjan; Spara pengar på de sjuka och pensionärer 2; Ättestupa

S

Sjuk; icke produktiv, därmed icke önskvärd i samhället
2; arbetslös (utförsäkringarna 2010)

Sjukskriven;
arbetslös (utförsäkringarna 2010)

Sjukskriven;
“inte om vi har nåt att säga till om”

Självömkan; Att kritisera orättvisor i samhället, samt sträva åt solidaritet

Skattefusk;
skatteplanering

Skatteavdrag; är egentligen ett bidrag, men låter finare och mindre snyltigt

Slav
; Billig arbetskraft

Snyltare
; Sjuka

Solidaritet;
ett icke fungerande tillvägagångssätt

Sparåtgärder;
Spara nedåt i leden , öka eget kapital

Storm i ett vattenglas:
Valfusk i ett 50 tal (M)oderata valdistrikt

Svenskar;
Mentalt handikappade (Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket)

T


Terrorist,
(1) palestinier (2) person boende på Gaza-remsan (ex)

Tidsbegränsad anställning:
, obefintliga rättigheter på jobbet
Tillfriskna: få sänkt sjukersättning

U

Utbränd:,
trött, lat

Utanförskap;
att inte bidra till de rikas lyx

V


Varaktig
samhällsnyttig sysselsättning: slaveri

Viltvård: vargutrotning

Valfrihet;
Valfrihet för den friske och rike

Välfärdens kärna; Att en liten elit får ha det bra

Vanligt hederligt folk; Borgare

Värdegrund;
misstänkliggörande av flyktingar

Ö


Öppenhet;
“Alla skulle tjäna på om debatten la sig”Påfyllning i ordförrådet 1

Ord-förrådet Posted on 2016-07-25 19:32

Empiri (av grekiska ἐμπειρία, erfarenhet) innebär erfarenhet och sinnesintryck som ligger till grund för en slutledning. Empiri är datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment, samt observation och därav erhållna sinnesintryck och gjorda erfarenheter

Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på egenintressen och individernas egna sociala intressegrupper. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av löst sammanhållna samhällsgrupper. Exempel på sådana samhällsgrupper är sådana som baseras på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, ideologi, nation, sexuell läggning och kultur. Samtliga medlemmar av sådana grupper ägnar sig inte nödvändigtvis åt identitetspolitik.

Maxim (av latin: propositio maxima, den högsta lärosatsen) avses i dagligt språkbruk ett visdomsord formulerat som en aforism.

En aforism är ett kort och kärnfullt uttryckt förhållningssätt.
”En aforism är en roman på en rad”

En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön. Cisperson är motsatsen till en transperson.

Dogmatism En individ som är dogmatisk i sin världsåskådning kan inte tänka sig något annat än att dennes egen uppfattning är den korrekta.PK – (M-ordlistan)

M-Ordlistan Posted on 2016-07-25 16:37

(förklarade ordet M-ordlistan i inlägget före)

Härom dagen blev jag delgiven en artikellänk till Aftonbladet debatt, där funderades kring Politisk korrekthet (PK) som debatt-mördare och fördummande.
Så om vi hänsyftar till kategorin jag väljer att placera detta inlägg i, “M-ordlistan”, så är det Politisk korrekthet (PK) som behandlad i inlägget som följer:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23208778.ab

http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt

Jag kan hålla med om en hel del, i både Mats Alvessons och Åsa Linderborgs artiklar, men givetvis inte allt.

Artiklarna är förvisso nyanserade, kanske väl nyanserade. Dvs lite fikonspråk används i framförallt Åsas artikel. Det är olycklig iom att den distanserar för många läsare från att orka hänga med i ordflödet. Men PK-debatten har mycket kommit att handla om att vissa grupper hävdar att de inte får tycka som de vill, och uttrycka sig fritt. Och allt som oftast har det rört sig om den “stackars marginaliserade” gruppen som kallar sig invandrings-politiks-kritisk, men när de “argumenterar” så slåss de för att få säga “negerboll” fast ingen hindrar dem. Sen att ingen grupp tar så mycket plats i medier som dessa “negerbollsförsvarare” är tydligen inget de vill kännas vid.

Till att börja med kan: “PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle” vara EN av många formuleringar av vad som menas med PK. Men i praktiken har ordet framför kommit att användas av “Svenskvänliga” främlingsfientliga och rent rasistiska grupper och “debattörer”. Och det har använts som återkommande debattdödare så fort någon över huvud taget har försökt syna fördomsfullt språkbruk, eller när nån försökt syna vinklade brottsstatistiksiffror. Så på det sättet är nog felanvändning och överdrivet brukande av ordet PK mer debattdödande än den påstådda politiskt korrekta åsiktskorridoren.

Det är väl det jag har mest att invända mot Alvessons analys. Han hävdar i större utsträckning att det är den politiska korrekthet utifrån ambitioner att verka tillhöra de goda, som hindrar från kritiserande av “problemen” som flyktingpolitiken och invandringen skulle innebära. Han har rätt i att alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet nu vänt kappan efter vinden och talar om “svenska värderingar” i vågsvallet efter den främlingsfientliga Tsunamivågen som kan kallas Sverigedemokraterna. Men det intressanta uppstår när man ska prata om “problemen” och definiera de påstådda orsakerna till “problemen” med invandring.

Så här skriver han bla:

“PK omhuldas. Under lång tid förnekades eller bagatelliserades problem
med invandring. Ett problem är att länder där många flyktingar kommer
ifrån präglas av antingen brutala diktaturer, religiös fundamentalism
eller, vid demokrati-försök, totalt kaos. Detta färgar flyktingströmmar,
där en uppsjö av problem nu blivit så tydliga att de passerat
flertalets PK-filter: från trakasserier av kvinnor till hedersmord,
gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap,
utryckningsfordon som slås sönder, låg sysselsättning och högt
bidragsberoende, hård belastning på skola och socialvård och asylboenden
där bråk och förtryck av minoriteter håller polisen sysselsatt.
Förföljelser av judar och homosexuella är andra problem, liksom
terroristhot och att Sverige är storleverantör per capita till IS.”

Redan där har han enligt mig tagit helt fel utgångspunkt för den sk problembeskrivningen för en debatt som kan leda till något gott. Alla dessa problem han tar upp, har inte med karaktären på flyktingarna eller invandrarna att göra, vilket han faktiskt framställer det som. Den absolut största orsaken har att göra med det samhälle som bara värderar pengar och makt. Ett samhälle där människor som slås ut – För kapitalism och marknadsliberalism är en TÄVLING och i tävlingar finns vinnare och förlorare – och där samhällets resurser för att hjälpa de som förlorar och bryts ner minskas medvetet och drastiskt.

Om man inte tror på min analys av rådande situation. Ja då får man väl försöka förklara situationen från annan synvinkel. Men jag garanterar att då kommer du lätt hamna i den rännsten som Sverigedemokraterna huserar. Du kommer då börja luska i hur vissa nationaliteter är och beter sig, trots att det ät miljoner olika individer. Du kommer då mycket troligt börja leta orsaker i Religioner, trots att tex Islam omfattar ca 1 miljard individer med olika tankar, värdering och uppfattningar.
Och trots att de sk “religiösa ledarna” inte är ett dugg religiösa, utan precis som i väst, är ute efter makt, pengar och naturtillgångar.

Problemet med artiklar som Alvessons, är för det första att han enkom lägger tonvikten på problem, när han pratar om invandring etc, trots att den absolut största delen av invandringen genererar både pengar, arbetskraft och ökande population. Och för det andra att de problem som då är orsakade av svenskar i Sverige inte ens tas upp i sammanhanget. Det lägger en god grund för encelliga hjärnor att piska upp främlingshat och rasism.

Det finns problem i invandringsprocessen, men dessa är politiska, och inte av karaktärsdrag hos nyanlända svenskar. Återigen tycks många glömma att det inte finns några svenskar, inte finns några flyktingar…. det finns bara människor !

Men med detta sagt riskerar jag väl sorteras till de som utövar “Krampaktig godhet” Men tvärtom, jag diskuterar gärna problem med invandringspolitiken, inte problem med invandringen och invandrarna, eftersom jag anser det vore fördummande och “krampaktig ondska” Men problemet är att under hittills 10 år av debatt i frågan har jag ännu inte mött någon invandrings-politiks-kritisk som velat debattera både de goda aspekterna med invandringen, samt problemen som uppstår vid felaktig snål segregationspolitik i ett svenskt samhälle som exkluderar sjuka, arbetslösa och gamla … ja och numer även flyktingar, om de inte förståss är rika när de kommer.

“PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle

….inleds artikel av professorn med. Men med den definitionen och främlingsfientlighetens partis framgångar, samt de 6 riksdagspartier som anpassat sig efter SDs retorik, skulle man kunna väl kunna hävda att det är PK att vara främlingsfientlig eller tom rasist ?Några nya bloggkategorier

Ord-förrådet Posted on 2016-07-25 12:29

Jag har inom en kort tid lagt till 4 nya bloggkategorier, jag vill kort förklara.


“Att resa sig upp”:
Handlar om den nobla arten att resa sig upp efter att ha fallit, så väl själslig som fysiskt. Och givetvis är det ofta min egen kamp i ämnet som relateras till

närvarolistan är väl en kategori som belyser olika ageranden, sysselsättningar som gör mig mer närvarande i nuet, flummigt ? , nej inte alls. precis tvärtom

Ord-förrådet Där kategorititeln är en liten ordlek, med ett fysiskt förråd, där man förvarar saker, så där jag förvarar ord. Här har jag för avsikt – om jag ids fortsätta med det – att dela med mig av ord som inte varit del av min högst personliga ordlista (ordförråd) … helt sonika är det förkovring för att förhindra egen ignorans, och jag delar med mig av det för andra vetgiriga och kunskapstörstande.

M-Ordlistan Här blev det tack vare det lilla bindestrecket en lustig knorr på kategoriseringen. Här handlar det om när man genom antingen små subtila medel, ofta inom politiken förändrar ords betydelser genom att använda dem som “politiskt smink” för att dölja den faktiska agendan, oftast då rent cyniskt och beräknande. Men även när det av den stora pöbeln, utan en tanke bakom användandet av ordet i fråga, används i nedlåtande syfte för att svärta ner. 2 ex på sådana ord genom historien, är ordet “neger” och ordet “rasist”

Ordet “neger” betydde ursprungligen svart, och härstammar från latinet, men har använts på ett sådant sätt genom århundraden, nedlåtande, förminskande, att det kommit att förlora sin ursprungliga betydelse, och är nu i praktiken, och därför realiteten enbart ett skällsord. Och ordet “Rasist, menar jag på, missbrukas inte i första hand av antirasister, även om det oxå förekommer, men i första hand missbrukas det av rasisterna själva, eller de som vandrar i gränslandet, och rättfärdigar lite nedlåtande fördomsfulla ordval, i nån slags nationalromantisk villfarelse. Allt i syftet att ta udden av ordet “rasist” I deras värd existerar inga rasister.

M-et i kategorititeln, kan gärna för mig få stå för “Moderaterna” som under Reinfeldts tid som statsminister gick i bräschen för språkförvanskning och sminkat språk, även om det förekommer inom övrig politik oxå.

När man då sätter ihop M med ord, får man “M-ORD” Och med det anspelar jag på mordet på språket, när man sminkar verkligheten, förvränger och i smyg förvandlar språket, inget annat !Live till I die

Tomas ord, egna el lånade Posted on 2016-07-25 02:12

Used to beg, Used to plead
Crawling on my two knees,
Asked promition, for my own breath,
Bowed to parasites, so close to death

Now I know, what I have done
where I used to point my gun
I take it back now, my shattered mind
Won’t stand helpless, nor left behind

Showed the vultures my throat
Can still hear them gloat
Now rise up from the mud
Hear the pulse of my own blood

Yes it is me, saying god bless
never never, need to impress
Yes it is me, saying goodbye
Forever free, I’ll live till I die