En gammal , något uppdaterad lista över Alliansens språkbruk, och vad det egentligen betydde. Idag skulle även en för nuvarande regering behövas, så som Stefan Lövens “Lagt kort ligger”, som betyder att han egentligen gillar skattesänkningarna alliansen gjorde för de välbeställda, trots att han klagade på dem i opposition

A

Allianssympatisör:
En rik person som vill ha bidrag (fallskärm, subventioner, skattelättnader, skattereduktioner, utöver obefogat hög lön) men tycker det är fel att folk som av olika skäl är förhindrade till arbete, får tillbaka få den försäkring de betalat in via skatt.

Ansvar; Att dra in kostnader på utsatta i behov av nöd

Arbetarparti; Ett parti som vill att andra ska arbeta för låg lön, ÅT dem som tar större lön för att man satsar kapital.

Arbetslinjen; Att skapa låglöneyrken för att folk ska veta sin plats, samt att Sjuka ska jobba hellre än att friska arbetslösa ska få tillfälle till jobb mm mm

Arbetslös; Lat

B

Bemanningsföretag; Avveckling av arbetstagarens rättigheter

Bidrag;
det som egentligen är en sjukförsäkring som medborgarna betalat in via skatter. Men när bidragsutgifterna ökade under alliansens utslagning, döptes det om igen, se försörjningsstöd

Bidragslinjen;
kallas allt utom extrem cynisk kapitalism

Bonusar;
Något Alliansen “är emot”, men inte åtgärdar

Borgare;
person som är ovillig att betala skatt men vill dra nytta av på välfärden, som skatterna finansierar.

C

Centerpartiet;
Stureplanscentern

D

Demokrati; styrelseskick där västvärlden dikterar villkoren

Det ska löna sig att arbeta;
Om du blir sjuk skiter vi i.2; Sänka lönen för ungdomar

Döende
; Arbetsförmåga kan finnas (oklart hur länge)

E

Effektivisera; banta, skära ner, försvaga verksamheten

Efterfrågad kompetens
; korruption

F

Fakta; Förvrängning av sanningen som gagnar Alliansen

Finanskris;
Ett ypperligt tillfälle att spara nedåt, och öka egen inkomst.

Flexibilitet;
Möjligheten att få sparka folk, för att sedan utnyttja dem utan anställningstrygghet och skydd, se även “bemanningsföretag”

Folkpartistisk Medborgarkurs;
Det är fel med olikheter, de skall suddas ut, och dom skall bli som oss. Kallas även assimilation

Frihet
; Marknadens totalitäritet, alternativt frihet för den som har råd

Fuskare;
Sjukskriven

Försörjningsstöd;
socialbidrag under Alliansens regeringstid, eftersom bidrag låter som om det vore ett bidrag, och bidrag är Alliansen principe5llt emot, så länge det går till människor som behöver pengar för att överleva

G

Gnälla; Sakligt kritisera omänsklig politik och orättvisor

H

Hushållsnära tjänster; Pigor, dvs skattereducerade städtjänster för människor med för mycket pengar

I

Individen; Moderaten

Individens självbestämmande;
Alla som har råd, ska ha möjlighet att göra val

Integritetsskydd
; massavlyssning

K


Kommunist;
1.Kritisera marknadsekonomins avigsidor 2. Att ge bort något utan egen vinning.

L

Lägre trösklar på arbetsmarknaden; 1 lättare att få sparken 2 pressa ned lönerna

M

Miljöpolitik
; Bygga motorvägar

Miljömupp;
Person som inte vill förgifta sina barns framtida mat.


O

Olof Palme; Socialist och därmed enligt borgerlig slutledning även Kommunist

Omtänksam person; Kommunist

P

Personlig integritet;
Förmögenheten hålls hemlig

R

Rehabiliteringskedjan; Spara pengar på de sjuka och pensionärer 2; Ättestupa

S

Sjuk; icke produktiv, därmed icke önskvärd i samhället
2; arbetslös (utförsäkringarna 2010)

Sjukskriven;
arbetslös (utförsäkringarna 2010)

Sjukskriven;
“inte om vi har nåt att säga till om”

Självömkan; Att kritisera orättvisor i samhället, samt sträva åt solidaritet

Skattefusk;
skatteplanering

Skatteavdrag; är egentligen ett bidrag, men låter finare och mindre snyltigt

Slav
; Billig arbetskraft

Snyltare
; Sjuka

Solidaritet;
ett icke fungerande tillvägagångssätt

Sparåtgärder;
Spara nedåt i leden , öka eget kapital

Storm i ett vattenglas:
Valfusk i ett 50 tal (M)oderata valdistrikt

Svenskar;
Mentalt handikappade (Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket)

T


Terrorist,
(1) palestinier (2) person boende på Gaza-remsan (ex)

Tidsbegränsad anställning:
, obefintliga rättigheter på jobbet
Tillfriskna: få sänkt sjukersättning

U

Utbränd:,
trött, lat

Utanförskap;
att inte bidra till de rikas lyx

V


Varaktig
samhällsnyttig sysselsättning: slaveri

Viltvård: vargutrotning

Valfrihet;
Valfrihet för den friske och rike

Välfärdens kärna; Att en liten elit får ha det bra

Vanligt hederligt folk; Borgare

Värdegrund;
misstänkliggörande av flyktingar

Ö


Öppenhet;
“Alla skulle tjäna på om debatten la sig”