(förklarade ordet M-ordlistan i inlägget före)

Härom dagen blev jag delgiven en artikellänk till Aftonbladet debatt, där funderades kring Politisk korrekthet (PK) som debatt-mördare och fördummande.
Så om vi hänsyftar till kategorin jag väljer att placera detta inlägg i, “M-ordlistan”, så är det Politisk korrekthet (PK) som behandlad i inlägget som följer:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23208778.ab

http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt

Jag kan hålla med om en hel del, i både Mats Alvessons och Åsa Linderborgs artiklar, men givetvis inte allt.

Artiklarna är förvisso nyanserade, kanske väl nyanserade. Dvs lite fikonspråk används i framförallt Åsas artikel. Det är olycklig iom att den distanserar för många läsare från att orka hänga med i ordflödet. Men PK-debatten har mycket kommit att handla om att vissa grupper hävdar att de inte får tycka som de vill, och uttrycka sig fritt. Och allt som oftast har det rört sig om den “stackars marginaliserade” gruppen som kallar sig invandrings-politiks-kritisk, men när de “argumenterar” så slåss de för att få säga “negerboll” fast ingen hindrar dem. Sen att ingen grupp tar så mycket plats i medier som dessa “negerbollsförsvarare” är tydligen inget de vill kännas vid.

Till att börja med kan: “PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle” vara EN av många formuleringar av vad som menas med PK. Men i praktiken har ordet framför kommit att användas av “Svenskvänliga” främlingsfientliga och rent rasistiska grupper och “debattörer”. Och det har använts som återkommande debattdödare så fort någon över huvud taget har försökt syna fördomsfullt språkbruk, eller när nån försökt syna vinklade brottsstatistiksiffror. Så på det sättet är nog felanvändning och överdrivet brukande av ordet PK mer debattdödande än den påstådda politiskt korrekta åsiktskorridoren.

Det är väl det jag har mest att invända mot Alvessons analys. Han hävdar i större utsträckning att det är den politiska korrekthet utifrån ambitioner att verka tillhöra de goda, som hindrar från kritiserande av “problemen” som flyktingpolitiken och invandringen skulle innebära. Han har rätt i att alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet nu vänt kappan efter vinden och talar om “svenska värderingar” i vågsvallet efter den främlingsfientliga Tsunamivågen som kan kallas Sverigedemokraterna. Men det intressanta uppstår när man ska prata om “problemen” och definiera de påstådda orsakerna till “problemen” med invandring.

Så här skriver han bla:

“PK omhuldas. Under lång tid förnekades eller bagatelliserades problem
med invandring. Ett problem är att länder där många flyktingar kommer
ifrån präglas av antingen brutala diktaturer, religiös fundamentalism
eller, vid demokrati-försök, totalt kaos. Detta färgar flyktingströmmar,
där en uppsjö av problem nu blivit så tydliga att de passerat
flertalets PK-filter: från trakasserier av kvinnor till hedersmord,
gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap,
utryckningsfordon som slås sönder, låg sysselsättning och högt
bidragsberoende, hård belastning på skola och socialvård och asylboenden
där bråk och förtryck av minoriteter håller polisen sysselsatt.
Förföljelser av judar och homosexuella är andra problem, liksom
terroristhot och att Sverige är storleverantör per capita till IS.”

Redan där har han enligt mig tagit helt fel utgångspunkt för den sk problembeskrivningen för en debatt som kan leda till något gott. Alla dessa problem han tar upp, har inte med karaktären på flyktingarna eller invandrarna att göra, vilket han faktiskt framställer det som. Den absolut största orsaken har att göra med det samhälle som bara värderar pengar och makt. Ett samhälle där människor som slås ut – För kapitalism och marknadsliberalism är en TÄVLING och i tävlingar finns vinnare och förlorare – och där samhällets resurser för att hjälpa de som förlorar och bryts ner minskas medvetet och drastiskt.

Om man inte tror på min analys av rådande situation. Ja då får man väl försöka förklara situationen från annan synvinkel. Men jag garanterar att då kommer du lätt hamna i den rännsten som Sverigedemokraterna huserar. Du kommer då börja luska i hur vissa nationaliteter är och beter sig, trots att det ät miljoner olika individer. Du kommer då mycket troligt börja leta orsaker i Religioner, trots att tex Islam omfattar ca 1 miljard individer med olika tankar, värdering och uppfattningar.
Och trots att de sk “religiösa ledarna” inte är ett dugg religiösa, utan precis som i väst, är ute efter makt, pengar och naturtillgångar.

Problemet med artiklar som Alvessons, är för det första att han enkom lägger tonvikten på problem, när han pratar om invandring etc, trots att den absolut största delen av invandringen genererar både pengar, arbetskraft och ökande population. Och för det andra att de problem som då är orsakade av svenskar i Sverige inte ens tas upp i sammanhanget. Det lägger en god grund för encelliga hjärnor att piska upp främlingshat och rasism.

Det finns problem i invandringsprocessen, men dessa är politiska, och inte av karaktärsdrag hos nyanlända svenskar. Återigen tycks många glömma att det inte finns några svenskar, inte finns några flyktingar…. det finns bara människor !

Men med detta sagt riskerar jag väl sorteras till de som utövar “Krampaktig godhet” Men tvärtom, jag diskuterar gärna problem med invandringspolitiken, inte problem med invandringen och invandrarna, eftersom jag anser det vore fördummande och “krampaktig ondska” Men problemet är att under hittills 10 år av debatt i frågan har jag ännu inte mött någon invandrings-politiks-kritisk som velat debattera både de goda aspekterna med invandringen, samt problemen som uppstår vid felaktig snål segregationspolitik i ett svenskt samhälle som exkluderar sjuka, arbetslösa och gamla … ja och numer även flyktingar, om de inte förståss är rika när de kommer.

“PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle

….inleds artikel av professorn med. Men med den definitionen och främlingsfientlighetens partis framgångar, samt de 6 riksdagspartier som anpassat sig efter SDs retorik, skulle man kunna väl kunna hävda att det är PK att vara främlingsfientlig eller tom rasist ?