Jag saknar att höra hemma någonstans,
Inte en arbetsplats, inte ett yrke
Jag saknar någonstans där jag är självklar.
Där jag är hemma.

Höra hemma någonstans
Finna mening med dagen.
Känna sig hemma.
Komma hem.

Den utan flock vandrar,
vandrar, vandrar, vandrar
under hela sitt liv
Tills han hittar sin flock,

Slutar aldrig gå, finner hopp,
där inget hopp finns
Finner ljus, där inget
ljus kan tränga in

Ingen kan ta ifrån den längtan
från den som är skapt,
för att leva i flock