Vi sysslar i mångt och mycket med fundamentalism i Sverige oxå.
Förvisso har vi svenska medborgare det så pass bra ekonomisk bra ur ett
globalt perspektiv, så våld och tortyr inte har möjlighet att slå rot,
ÄNNU. Men fundamentalism är vanligt i Sverige inom alla politiska
riktningar. och fortsätter vi polarisera oss, och addera det med en riktig kollaps av s´den globala ekonomin, så kommer denna polarisering bidra till ett närmande av det våld i Mellanöstern, vi föraktar och ser ner på så intensivt, här från vår trygga Nord.

Antirasisters utgångspunkt, är väl nånstans att alla människor har lika värde oavsett hudfärg, etniskt ursprung etc. Och feminismen (vars Wikipediaförklaring av ordet står nedan) har som ursprungsidé att båda könen ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Men när det kommer till våldtäkter och sexuella ofredanden, har den nuvarande officiella feminismens företrädare tappat både fokus och kontakten med feminismens grundbudskap, mål och medel. Kvinnor – Eller som det skulle hetat om hon varit misstänkt offer för sexuellt ofredande av något slag – flickor, som unga Zara Larsson hyllas i media när hon går ut och säger att hon hatar, hatar, hatar killar. Och att det är ett manligt kollektivt ansvar att komma till rätta med detta. På så sätt har man brutit mot feminismens grundbult om lika rättigheter OCH lika skyldigheter, eftersom man då indirekt fråntar kvinnor ett kollektivt samhällsansvar för vad som sker i samhället, uppfostran, socialpolitik, ekonomiska och social rättvisa för ALLA oavsett kö, eller religion, etnicitet.

Ur den aspekten är både Socialdemokratin, Nya moderaterna, Sverigedemokraterna, och nya feminismen, FUNDAMENTALISTER

Polarisering ~ en tendens i en konflikt då alla parter grupperar sig i två läger, och det är svårt att upprätthålla neutralitet.

Fundamentalism
~ är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller
ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett
avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna
religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer.

Antirasism
~ är ett samlingsnamn på motgrupperingar mot rasism. Antirasister
vänder sig mot diskriminering grundad på rastillhörighet eller
etnicitet.

Feminism ~ är en samling rörelser och
ideologier vars målsättning är att alla oavsett kön ska ha samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter och där feminismen verkar för
kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.