Det är märkligt ändå, kan jag tycka att en grupp som förespråkar jämställdhet och människors lika värde, så ofta bara ser med ena ögat, hör med ena örat, och tänker med ena hjärnhalvan. Ledande feministiska journalister, skribenter har helt uppenbart gått vilse i rättvisedjungeln, och slagit in på samma sidospår som de Sverigedemokratiska tankesättet att “värna om de egna”

Det farliga med denna vilsenhet hos ledande skribenter inom den så kallade “feminismen” är den samma som när ledare inom Sverigedemokraterna kommer med förslag om att förbjuda Halalkött för att om svenskar äter det finns det magiska krafter som skulle göra dem till muslimer (Michael Öhman SD) Eller när man tycker det är rimligt att låsa in flyktingbarn. För det finns nämligen följare och läsare ute i Sverige, som varken förstår vikten av källkritik, eller att tänka lite längre vad förslagen i realiteten innebär för människor.

Och finns det två politiska inriktningar som dominerar svensk media och sociala medier idag, så är det feminism, och nationalism. Trots att de inte är i närheten att ha så mycket stöd bland medborgare i förhållande till medieutrymme.

Ingen fara med desinformation och bristande kunskap och källkritik ? …kanske man kan tycka, de är ju så få ? Men som exempel i den stora grannen och svenska “idolen” i väst United States of America, så är det mycket nära att en man som vill bygga mur mot Mexiko, som hånar kvinnor och invandrare öppet, vill bilda allians med halvdiktatorn Putin… håller på att ta makten. Ja det är Donald Trump jag pratar om.

Här är två mindre genomtänkta artiklar från en nättidning som blandar och ger, toppartiklar, med rent extremfeministisk ogenomtänkt könskrig.

Art 1

Art 2

I den ena snurrar artikelförfattaren in på Tommy och Pippi Långstrump, och könsroller. I den andra är allt återigen männens fel, som grupp betraktat, och världen “skulle bli en bättre plats om kvinnor bestämde”
Båda artiklarna bra exempel på när feminismen gått vilse i rättvisedjungeln.

Många feminister tror att kvinnlig makt och jämställdhet är det samma, vilket naturligtvis är helt galet, när de då utgår från att kvinnor är mer goda än män. Det handlar inte om att könstillhörigheten gör människor till inhumana rovdjur. Det handlar om vad makt, pengajakt, eller brist på egenmakt gör med människor, raderar bort medmänsklighet. Denna typen av feminism kommer inte bidra till en mer jämställd värld, precis i likhet med antifeminister eller kapitalister.

Vanlig j-a medmänsklighet, jordnära bondförnuft och decentralisering tror jag har större chans att åstadkomma något.