Knockad…förtvivlad, nedbruten… f-n också j-a skiit
smiley