Det finns olika sätt att “vila”
Ett sätt kan vara att springa och gå i naturen.