Jag tror inte på “måsten”
Speciellt inte för de som haft för många sådana redan.
Måsten funkar inte på mig, de stjälper mer än de hjälper.

Jag tror mer på “Tror på” och “det kommer bli bättre”
“möjligheten finns” och “du är bättre än du hittills förstått”

…typ smiley