Haddocks bästa kraftuttryck !
Kan till ex vara till gagn för att kunna uttrycka sig efter bankbesök i dagens Sverige