Dä storme ute, å ä plussgrada !

Kast i sä mat’n o strässa
fast ja’int ha nå bråttomt.
Kast opp o tjöjs.
Dä ä liksom krype i en.
Ti’n gå falit langsamt,
å en rakt gruve för mytje,
som gick firnt för barra nåt år sen.

Mytje ha blitt bätter, men int nå mytje bätter
Sola … jo nå hjålp han till nå,
Försök o lape i mä allt som gå tâ solljuse

Hur ha ji nä dänn oppat molna ?
Blåse nä e dänn å ?

Ja ha spikt opp en hylle där vi sänga,
De vart nog bra de.

Ja längtes ti de bli bätter
längtes ti sola lys på insia å.
Längtes till e lugne ne sä
Å en få njute lite å.