Ord är viktiga, dess betydelse och innebörd.
Idag under morgon-dagboks-skrivelserna, fastnade jag för, ett för mig viktigt ord.

“Integritet”

Och säkerligen viktigt för många andra också. Speciellt för alla oss miljontals i världen som inte fick det med oss från början så som vi borde fått. Om jag skulle försöka mig på att beskriva ordet, som jag uppfattar det, innan jag slår upp dess betydelse, så är det till en början ett positivt ord. Ett ord av styrka, harmoni, och balans. Ett rikt ord.
För mig känns det som att ha gränser för sig själv, men utan staket och murar. (De du …. Donald !) men även yttre moralkompass, sammanlänkad, integrerad, inkluderad med sig själv.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Okej då wikipediar jag ordet:

Personlig integritet

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp”

Integritet som egenskap

innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer. Ju bättre detta någonting hänger ihop och har färre motsägelser (interna fel och konflikter) desto högre grad av integritet har det.

Integritet i den betydelsen är ett begrepp som innebär frihet från (och/eller avsaknad av) självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare. Inom etiken handlar det om ärlighet och sanningshalt[källa behövs]. Integritet kan betraktas som motsatsen till hyckleri i den meningen att det ytterst handlar om huruvida något är konsistent eller självmotsägande, exempelvis skall diskussionsparter med (möjligen skenbart) olika värderingar antingen stå för dessa eller också erkänna ett analytiskt misstag och justera sin åskådning.

I många sammanhang handlar det om kvaliteter som ärlighet och en helgjuten[förtydliga] karaktär som individ, organisation, etc. Man[vem?] kan tänkas värdera graden av integritet efter i vilken utsträckning man handlar efter de värderingar, övertygelser och principer man hävdar att man har.[förtydliga]