I kölvattnet Moderaternas ledare Kindberg Batras utspel om samverkan med SD, uttryckte sig en moderat politiker oerhört komiskt.

“Sverigedemokraterna sätter människa mot människa, det är emot vår värdegrund”

Jo jävlar ja herr Moderat, det är det hela er värdegrund bygger på, gör det dock på social och ekonomisk basis till skillnad från SD som gör det på nationell och religiös.
Ojämlikhet som ojämlikhet säger jag !
smiley