För er som funderar över vad som är viktigt för er till valet

Utdrag från vänsterpartiets hemsida:

Vänsterpartiet menar att bankerna inte ska ges tillstånd att
bedriva verksamhet om de inte upprätthåller kontanthanteringen. För
detta krävs en lagändring
Under överskådlig framtid kommer inget politiskt beslut att fattas om
att avskaffa kontanter i samhället. Ändå håller det på att ske via
storbankernas agerande. De har på eget bevåg bestämt sig för att det är
för dyrt att hålla och ta emot kontanter för och från sina kunder. Detta
eftersom de vet att det är lättare att tjäna pengar på användandet av
kort.


Vi har fått ett samhälle där bankerna bestämmer över om vi ska ha
tillgång till kontanter eller inte. Banker som gör svindlande vinster
och som dessutom finansierar sin verksamhet till stora delar med sina
kunders pengar – deras inlåning från hushållen överstiger deras
utlåning.”

… fast kanske några tycker det är viktigare att sänka skatter på rika, eller begränsa den invandring som gett/ger Sverige stora delar av dess välstånd … vad vet jag ?

http://www.vansterpartiet.se/lagstifta-om-bankernas-kontanthantering

alternativt:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article20488672.ab