Mästra mig ej om vad jag klarar av
Jag är starkare och svagare än du tror.
Berätta gärna om dig,
men jag är inte du. du är inte jag.
Jag skall lyssna, jag ska säga:

“Jaha du tänker så”
“Jaha du känner så”

Och sedan berätta hur jag tänker, och hur jag känner.
Vare sig du är min syster, min bror, min far eller mor,
vare sig du är min granne, min antagonist eller vän.
Så ska jag höra dina ord, och du mina,
Men mästra mig ej vad jag kan klara av och inte,
Jag är större än du tror, och mindre än du tror,
Jag är inte du, och du är inte jag.

Säg inte åt mig vad jag måste eller borde,
För jag säger inte åt dig.
Stötta mig hellre när jag inte orkar stå,
när jag inte förmår att gå,
Stå gärna vid min sida när andra vänder sig om.
Och fira hellre med mig när lyckan är på besök,
när livet skrattar och hoppet spirar.
Så och skall jag göra dig.