Missanpassade slutsatser av statistik Marknadsliberalism/kapitalism a la Alliansen:

Den “utbredda bidragsfusket” (och när man då talar i nedlåtande ton om bidrag då menar man när folk i behov, pga sjukdom och arbetslöshet tar emot undehåll som de utsatta iofs tidigare själva varit med och finansierat via skatt. Man räknar inte “representation” dvs gratis mat från skattemedel, bonusar, lägenheter från skattepengar som bidrag.

.. det av alliansen påstått “utbredda” bidragsfusket var när det synades i själva verket bara 0,04 % av de försäkrade, vilket då var ansett behövligt med jakt och marginalisering av sjuka människor. Och kostnaden av jakten på sjuka översteg kostnaden för fusket.

____________________________________________________________

Missanpassade slutsatser av statistik från Sverigedemokraterna:

8 av 10.000 invandrare begår gruppvåldtäkt, 2 av 10.000 svenskar begår gruppvåldtäkt, Sverigedemokratisk slutsats: “Invandrare begår våldtäkter”. trots att siffran blir
0,08 % av invandrarna, som dessutom klumpas ihop till en grupp.

____________________________________________________________

Missanpassade slutsatser av statistik från en viss typ av feminister.

drygt 80 % av misshandelsfall (85.000st dvs 1% av befolkningen blir misshandlade) begås av män,
resterande begås då troligtvis kvinnor

(41 % av brottsoffren är män,
34 % är kvinnor
25 % barn)

av de misshandlade barnen är 63 % pojkar
ca 1/3 av barnmisshandel utövas av kvinnor, 2/3 av män


Men endast 0,1 % av män bosatta i sverige begår misshandel.

slutsats: män är våldsamma !?
Och män anses då av vissa grupperingar vara kollektivt ansvariga för denna promilles våld,
men inte kvinnor ?!

_________________________________________________________

Min slutsats av dessa tre ex:
… statistik, kan vara effektivt som underlag för lögner
Och kontraproduktivt för att lösa problem.
Fast Trump är nog mest clue-less av alla ändå !
smiley
“Fan Helge, tänk på pocenten”,