Bilden är länk till play.

Vilket fritt, vilket hårt, hemskt och underbart liv.
vilket “farligt” liv, vilket fattigt, men långt rikare än en miljardärs liv.
Vilken styrka, vilket mod, vilken livsstil.

Alla över 50 år, och den äldsta 88 år, och dyker i havet efter alger, fisk och annat.
Utan syrgastub. De lever och dör i havet. De dör fria och de dör som de vill dö,
medan de lever.

Jag blev förtrollad !