Av alla varelser Gud har skapat, eller evolutionen har har frambringat,
så är människan den briljantaste och skapande, men också den dummaste och mest destruktive.

Människan ärt oxå troligtvis den av jordens innevånare som kan skapa mest lycka, eufori och välmående för sig själv, men lika väl den som skapar mest lidande och förödelse.

På en punkt är övriga djur, och övrig natur oss överlägsna,
det är att skapa balans och harmoni, att leva här och nu,
att vara.