När ska alla människor förstå,
att alla människor är människor ?

Jag är skeptisk …

Det handlar fortfarande om att trampa ner de som
är mindre lyckligt lottade än du och jag!
Och ju bättre vi får det,
desto mer är vi benägna att sparka nedåt.
Ju rikare vi är, desto högre murar vill vi bygga,
för att hålla borta allt som påminner oss om,
hur vi svenskar fick vår rikedom.
Högre murar för att gömma alla bevis,
på att vi en gång var i deras situation.

En gång var vi hungerflyktingar,
en gång bodde vi på fattigstugan,
Ingen svensk emigrant pratade då om “problemen med emigranter”
Ingen hindrade oss då att resa in i Amerika.
Men de flesta tycks inte kunna göra kopplingen,
… för vi vill inte dela med oss.
vi är mer rädd om vår rikedom, än vi är rädda om våra släktingar.
Och vi är definitivt mer rädda om vår rikedom,
än om barn som drabbas av trauman över bomber, våldtäkter,

Nu bygger vi murar mot Mexiko.
Nu bygger vi murar mot Palestina,
Och nu bygger vi murar runt EU, och murar runt Sverige,
för att vi “inte har råd”, “inte har plats”

How dare we ?

Så Ann Heberlein,
din *bok läses säkerligen med medhåll
av Jimmie och Björn Söder,
Men i min värld finns bara en kommentar..

How dare you ?

*”Den banala godheten”