Jag sa för mycket….
Nu betyder mina ord ingenting längre.
Jag kan inte vara din vän för alltid,
om du inte är min.
….jag sa för mycket,

Vi lovar så mycket…
…så mycket vi inte kan hålla,
när något roligare dyker upp,
när någon starkare dyker upp,
när någon vackrare dyker upp
… vi lovar så mycket

Jag sa för mycket…
Nu betyder mina ord ingenting längre.
När jag inte vågar längta efter kärlek,
och löften svikits, när solen gått ned
När inget annat betyder något
….jag sa för mycket

Jag trodde på vackra ord…
Men nu betyder de ingenting längre
Nu när tystnaden ekar tomt
och frånvaron är för sann
… jag trodde på vackra ord

Aldrig mer ska jag lova …
För nu betyder mina ord ingenting längre
De vilade på, dina ord,
som du kanske trodde att du trodde på
…. nu när solen gått ned