Ordvalen som ger de rika makten

Det är med dubbelbottnade ögon jag ser på
sophämtare-konflikten. Som vänsterorienterad förväntas
jag förmodligen enögt ta sophämtarnas parti.
Men jag kan mycket väl ta en *arbetsköparens ….

– *På borgerligt språk kallas densamma för arbets-“givare”
eftersom de vill ge illusionen av att det är de som skapar
jobb, generöst “ger bort” jobbet” till den förhoppningsvis
“tacksamme” arbetaren, så att han inte ska förstå att han
faktiskt arbetar in pengar till arbetsköparen. Ett språkbruk
som sedan underlättar att ta åt sig mer av företagets förtjänst,
än man från företagsledningen, egentligen gjort rätt för*. –

….parti, om det enskilda fallet är som sådant att det är
berättigat. Speciellt då för vissa småföretagare vars vardag
är långt tuffare än för de flesta arbetssäljare (*Arbetstagare)

Men i allmänhet är den konflikten klassisk,
mellan arbetsköpare, och arbetssäljare.
Och gentemot storkapitalisterna och borgerligheten
råder det inget tvivel om på vilken sida jag står.

Jag ser dubbelt

Enligt SVT tjänar sophämtarna i snitt 34.000 i månaden.
Och det är här jag “ser dubbelt”.
Om arbetsköparen vill sänka deras löner för egen vinnings skull,
dvs för att själva kunna expandera och ta ut mer lön,
fast de redan har överdrivet mycket, ja då köper jag inte
arbetsköparens ingång i konflikten.

Men sett till själva lönen, 34.000 kr i månaden,
så kan jag som sjukpensionär reagera över att dessa arbetare
nu söker stöd hos oss bröder och systrar som blivit lämnade
av både Borgerligheten Socialdemokratin som dessa arbetare
uppenbarligen i stort valde att rösta på,
eftersom det är storkapitalistens politik som regerar, vare sig S
eller M sitter i regering, eller för den delen SD, vilka är i precis
samma kapitalistiska båt,

*”fast det inte är de som ror,
som ror så att svetten lackar, och piskan som kittlar,
kittlar inte heller, deras feeeeta nackar”

(*Blå Tågets, Staten o kapitalet”)

Fast det kommer inte gå upp för SDs väljare
förrän SD suttit i regering några år, roffat åt
sig på sedvanligt vis, och skitit på sjuka och gamla.
“Huvudsaken invandringen upphör så blir allt bra”
…är DERAS naiva dröm.

Falska lojaliteter

Så i förlängningen övergav arbetarrörelsen de gamla och sjuka
genom mutor från Alliansen i form av “det ska löna sig att arbeta”
Rut och rotavdraget, högre skatter för pensionärer än för “arbetande”.
Utförsäkring av sjuka människor
. allt detta blev ni mutade
till att acceptera och kanske till och med gilla, för det gav er en
tusenlapp mer i börsen när skatten var betald.
Och nu förväntas vi stödja er i kampen för att få 34.000 i månaden ?
När vi sjuka, gamla och i utanförskap blivit behandlade
som soporna ni bär på ?

Side ? I’m on nobody’s side

Nej jag ställer mig inte på borgarnas sida, ALDRIG !
men f-n vet om jag ställer mig på sopåkarnas “sida” heller.
Som Enternas Lavskägge sa i sagan om ringen
när Pippin eller Merrin frågade vilken sida han stod på i kriget.

“Side? I am on nobody’s side, because nobody is on my side,
little orc.”


Överklassens drog, blev arbetarrörelsens drog

Arbetarrörelsen är enligt mig “död”, uppköpt av överklassen,
mutad till att överge de som slitits ut, blivit improduktiva
i arbetsköparen “marknad”
Arbetarrörelsens lierade, blev sålda av arbetarrörelsen
för ca 1000 kronor i månaden i en skattelättnad,
som kostar även dem i försämrade villkor vid sjukdom
och ålderdom
Arbetarrörelsen är enligt mig “död”,
och det var mer eller mindre ett sorts självmord,
där de rika gav dem självmordsvapnet.
när delar av arbetarrörelsen började ta drogen/giftet “Girighet”
och nu tagit en överdos av detsamma.

För varje steg på karriärstegen

Ju högre upp man klättrar på karriärstegen,
ju fler människor man trampar på under färden,
oavsett första trappsteget som för sopåkarna,
eller pyramidens topp som Wallenberg, Lööf, Reinfeldt,
desto starkare verkan på drogen girighet, giftet girighet.

Jag har bestämt mig,
för att respektera de som respekterar mig,
värna om de som värnar mig,
älska de som älskar mig,
hjälpa de som BEHÖVER min hjälp,
och de som hjälper mig.
och lämna falska lojaliteter för gott

… så länge jag blir behandlad
som soporna ni bär på er rygg !