Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Det är alldeles som om det onda i världen
tar revansch på det goda,
när en kamp för “rättvisa” når framgångar.
Det är alldeles som om det som till begynnelsen
är “rättfärdiga” strider, till slut är dömda att spåra ur,
eller övertas av “offren” som blir “förövare”

Judarna – Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Judarnas öden under 2a världskriget,
har ju inte undgått någon utöver nazister som
arbetar med medveten historieförvanskning.
Men ändå är det nu ledarna till det judiska folket i Israel,
som tar palestiniers land, förstör deras skördar,
berövar dem sitt levebröd, spränger deras barn.
Och nånstans i de västerländska samvetet,
skuldbelägger vi offren, dvs Palestinierna.
Och det pga att vi godtar bilden av Judar som offer,
pga det som hände då, på 40-talet.
Oavsett vad deras ledare gör nu.
Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Fackföreningsrörelsen – Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Fackföreningsrörelsen, socialismen, arbetarrörelsen
och kvinnokampen, var alla själva grundbulten för
demokratins utveckling i Sverige, och för rösträtt.
Men med fackföreningarnas framgångar förskansar sig
dess ledare makt, och makt fördärvar både ledare,
samt den ursprungliga kampen för människors lika
värde och rättigheter.
Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Kvinnokampen – Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Kvinnorörelsen likaså, en berättigad kamp, som gett oss,
även män framsteg i demokrati och rättigheter,
döptes efter hand om till “feminism” Och handlade inte
längre om jämställdhet för alla. utan kom att handla om
att svartmåla och skuldbelägga män i allmänhet,
få maktpositioner, chefsposter…..pengar, makt, makt makt.

Socialdemokratin – Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Solidaritet som var Socialdemokratins första ord från vaggan,
har bytts ut mot egoism, makt, ökade klyftor,
lägga ner välfärden, privatisera, ta ut vinster på vårdtagares
och pensionärers bekostnad, avfolka arbetskraft från Norrland
genom nedläggning av sjukhus, och beslagtagande av våra
naturresurser utan ersättning tillbaka till Norrland.
Kampen spårar ur, och “offren” blir “förövarna”

Borgerligheten/Högerpartierna kan man alltid lita på !

Borgerligheten/Högerpartierna kan man lita på,
de och nazisterna vet man alltid vart man har,
på de få rikas sida, på storstadens sida,
på naturförstöringens sida, på förtryckets sida,
på klassklyftornas sida,
på integritetsbegränsningens sida

Claes Borgström -em rättfärdig man, om han får bedömma

Claes Borgström dock, till min skam och rodnad,
numera vänsterpartist, kan man inte lita på.
Fast han nog hör hemma i FI. Om nu ens deras syn
på jämställdhet är vriden nog för Claes.

____________________________________________________

“Men kvinnor begår inte sexuella övergrepp mot män.

Inte heller håller tjejer på att tafsa på killar på
utomhuskonserter som
Bråvalla, på tunnelbanan,
i arbetslivet, i skolan eller på andra
platser.”
– – – – – – – – – – – – – – – –
Jo Claes, kvinnor begår oxå sexuella övergrepp,
och mörkertalet är stort, långt större än det är bland
kvinnor som inte vågar tala om att de blivit utsatta.
Om en kvinna tycker det är svårt att anmäla,
hur många män tror du går till polisen om de blir slagna ?
Vad kallar då många kvinnor och män, sådana män ?
Modiga ?… tror inte det Claes
Du har inget belägg för detta påstående !

– – – – – – – – – – – – – –
Förklaringen är väl känd sedan länge.
Sexuella övergrepp är i stor
utsträckning ett uttryck
för makt.
– – – – – – – – – – – – –
Sant

– – – – – – – – – – – – –
“Män tar det de vill ha.
Möter de
motstånd använder
de våld eller andra maktmedel för att nå sitt mål.”

– – – – – – – – – – – –
Hur gör kvinnor i maktposition då ?

– – – – – – – – –
Det är männen som har ansvaret för att machokulturen och den
manliga normen bryts.
– – – – – – – – – –
Nej Cleas… Den machokultur du hänvisar till är
framavlad och bejakad av en viss typ av människor,
både kvinnor och män. Vi mjukismän sitter inte med på
machoklubbens möten, men det gör en del kvinnor som
gillar machokillarna.ligger med dem, väljer dem, bejakar
deras machobeteende, belönar deras machobeteende.
En majoritet av kvinnor och män ogillar beteendet.

– – – – – – – – – –
“samtyckeslagstiftning när det gäller sexualbrott.
Den man som har sex
med en kvinna ska försäkra
sig om att hon vill ha sex med honom och på
det
sätt som sedan äger rum. Det ska alltså inte räcka
med att ‘jag förstod inte att hon inte ville’ för att undgå
straffansvar.”

– – – – – – – – – – – – – – – – –
Helt tandlös lag, om man inte dömer folk på förhand
________________________________________________

Det är INTE männen som har en maktstruktur,
det är kapitalismens, politikens maktens män och kvinnor
oavsett kön, som tar allt de kommer åt, och utövar makt.
Det sk “patriarkatet, innehåller lika mycket kvinnor idag,
och ingenting förändras för det, frågor på det ?

Om du kränker män och inte talar sanning
kring dessa frågor Claes.
Får du ligga mer då Claes ?
Var det en kränkande fråga Claes ?
Är den mer kränkande än att som du påstå
att män är sämre människor, mindre värda,
utifrån vad en liten procent av männen gör ?

Är det rätt att gå över lik,
för att hindra de som går över lik ?
Helgar verkligen ändamålen medlen ?
Jag vill att du ska förstå att du kränker en massa
människor Claes.
Men jag gissar att din hjärna inte är mottaglig.