Att Leif GW Persson är den person vilken svensken, av
någon outgrundlig anledning, enligt
någon ovetenskaplig undersökning, är den de helst skulle
velat bo granne med, är fascinerande.
Och det får en tänkande människa att undra varför ?
För det är ju någon form av popularitetsmätare ?!

Nu har GW skrivit en krönika ang Borgs beteende under en
privat fyllefest privat fest på Husarö i Stockholms skärgård.
I elegant känslokallt analyserande, braverar han språkmässigt,
i konsten att med sin intelligens tala om för svensken vad som
är sant och värt att veta i ärendet, utan att egentligen veta så mycket.

“Och om denna sociala begivenhet vet jag numera allt som är värt att veta.”

… skriver GW självsäkert. Och svensken småler invärtes
över det utomjordiska självförtroendet GW visar upp,
vilket oxå kan vara en stor del i förklaringen till hans något
enligt mig gåtfulla och oproportionerliga popularitet.

Nu iom det uttalandet… är det tänkt, att vi utan fortsatt bevisning
ska godta nestor Leifs antaganden och moralbedömningar som både
sanning, och moralisk dom, och sedan ska vi, är tänkt lägga det åt sidan.
För det har Sveriges mest åtråvärde “granne” sagt.

Därmed inte sagt att GW har helt fel i allt han skriver i denna krönika.
Nej, nej han har absolut några poänger jag skriver under på:
– – – – – – – – – – – – – –

“Ungefär samtidigt som Borg får tokspel inträffar tusentals liknande händelser
runtom i landet. Dessutom något tiotusental brott som verkligen skadat sina
offer och där bara en ringa andel av dem kommer att lagföras. *Själv skulle
jag gärna ha läst mer om det”…..

…..”Om Anders Borg har alla de där vanliga redan uttalat sig. Kolumnister,
målsägandebiträden plus hela högen av konsulter inom relationer, retorik
och PR. Dessa veritabla monster av mänsklig oförvitlighet som i avsaknad
av ett eget liv kan ägna hela sin vakna tid åt att rulla alla andra i
tjära och fjäder. För dem en riskfri verksamhet. Inte för att de lever som
de lär utan för att de saknar den nödvändiga fallhöjden”.

– – – – – – – – – – – – – – –

Jag håller med GW om det absurda i att det så ogenerat köas i
chansen att få offentligt kölhala personer, samt framstå som
moralens väktare, utan att nödvändigtvis ha nån grund för det
självförhärligandet. Mitt intresse i detta ärende,
ligger i första hand på just likhet inför lagen.,
och den för rättskipande så viktiga “normen”

Det som inte så ofta tas upp, varken av Leif GW, de översittare
som blint rusar till Borgs försvar, eller av den yttersta spetsen
av manshatande journalistkåren….
…det som inte tas upp är konsekvensen av den del i påstående kring
Borgs förehavanden på Husarö, är att han påstås ska ha grabbat
män i skrevet.
Fokus läggs istället från Borgs försvarare, på Borgs
blottande av könet, och av den starkt kränkta feministiska
journalisteliten, på det faktum att han påstås ska ha kallat kvinnor
för horor.

Föreställ er den mediala uppmärksamhet och vilken skillnad på
graden av offer-faktor den utsatte/utsatta det hade varit om det
varit en kvinna som blivit grabbat i skrevet.
Ingen diskuterar i detta nu, mannen, männen som Borg,
om det nu stämmer, ska ha greppat i skrevet… ingen !
Varför tror ni det är så ?

Detta … Leif GW Persson, *hade jag velat läsa lite mer om

Det är de i sammanhanget otroligt viktiga klassnormerna,
och könsnormerna, som påverkar både vad som skrivs av
den tredje statsmakten
(pressen) och sedermera även i den rättsliga bedömningen…
det är det jag gärna vill läsa mer om.