Sitter o funderar på om kroppen är villig ?
… ja att cykla iväg nån mil att plocka lingon asså.

När jag tog min morgonkopp kaffe”snubblade” över uppdrag gransknings debatt:

Uppdrag gransknings Janne Josefsson, Karin Mattisson och Sofia Djiobaridis
talar maktförhållanden med medietränaren och krishanteraren Jeanette
Fors-Andreé och PR-konsulten Per Schlingmann, fd chefsstrateg för Moderaterna.
Vem har mest makt – journalisten eller PR-konsulten?

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/ug-forlojligar-och-fornedrar-manniskor

En förvisso intressant diskussion,
men där man inser att utgångspunkten för bägge parter är jävig,
utifrån perspektivet att deras ståndpunkt är deras levebröd,
alternativt deras karriär att bli rik på, som i Schlingmanns fall,
när han var en av chefs-strategerna när “Nya” Moderaterna
nyliberaliserade/kapitaliserade/sålde ut Sverige, “Nya Moderaterna”
som inte var nya, men språket var nytt,
och verklighetsbeskrivningen.