Dubbelmoral, en specialitet hos moralister

Jo jag är väl själv något av en moralist,
och är kanske blind för min egen dubbelmoral,
det är möjligt att det är så.

Dubbelmoral enligt Wiktionary,
det att förespråka andra moraliska principer,
än de man tillämpar i sitt eget liv.
Och utifrån den beskrivningen,
är vi väl alla mer eller mindre dubbelmoralister.
Dubbelmoralister, låt oss säga till 5% – 95%, eller nåt.

Men jag upprörs nu i viss mån av en våg av dubbelmoral,
som går som en farsot över Sverige, och är i paritet med
den rasistiska farsot av dubbelmoral som länge härjat
och smittat folk till vanvettiga uttalanden.

Och vad som är sant och inte sant,
i ett land där anklagelser i media,
har kommit att bli det samma som att vara skyldig,
det är inte lätt att veta. Domstolen sker i media,
fast utan försvarsadvokater, enkom med åklagare,
och folket som domare.

I ett land där språkets inflation kommit att förändra
straffskalan, i synnerhet när det gäller sexualbrott.
Hur ska vi veta vad som är sant ?
Vem ska vi lita på ?
..och varför ska vi per automatik,
utan bevis eller ifrågasättande,
lita på de som anklagar ?