Få se nu…

Utan att hamna närmare något annat parti
så hamnar jag längre och längre ifrån vänsterpartiet
för varje dag som går under just denna #Metoo-höst.
Men det är nog egentligen inte många
av de feministiska vänsterpartisterna
som bryr sig om det… de är nog tom nöjda med det,
verkar det som.

Jag blir mer och mer desillusionerad i politik,
för var gång män ska smutskastas.
för var gång invandrare smutskastas,
Ni får hålla på med det bäst ni vill,
men ni får göra det utan mig !

Jag trodde en gång att jämställdhet var målet,
nu vet jag bättre. Det är makt, egen makt och
ingenting annat än makt den nu furiösa feministiska
rörelsen är ute efter.
Det är pengar, det är rätten att förtrycka på det sättet
kvinnor en gång blivit förtryckta.
Det är inte att upphäva förtryck och
skapa harmoni som är målet.

Jag vet inte om jag längre kan ge dem min röst,
ty många av dem jag högaktat och sett upp till,
ser nu ner på mig, av en enda anledning
som jag inte kan påverka.
Nämligen det faktum att jag är man !

Detta är ju själva definitionen på förtryck,
rasism och negativ genusförtryck
att utgå, se ner på, människor
utifrån hur det ser ut.

Jag var en gång er bundsförvant,
Jag kan inte följa er på det blinda hatets stig…
..ni får gå där utan mig !