Historien är full av galenskaper
där horder av människor, inte bara låtit
galenskapen existera utan underblåst den,
till och med varit direkt skuld till den.

Hitler hade aldrig kunna utrota 6 miljoner judar själv,
Han behövde stöd från både en ansenlig del av befolkningen,
och en mycket nära sfär av folk som uträttade hans ärenden,
och höll honom vid liv. Propagandan gjorde folk blinda,
och svalde lögnerna gjorde man.

Och många gånger har erbarmliga förhållanden varit
förutsättningen som galningar kunnat använda.
Fattigdom, orättvisor, oroligheter. Att i dessa tider
komma med löften om förbättring, och beskylla andra
för eländet, har visat sig vara ett framgångsrikt recept
för både renodlad diktatur och semi-demokratiska “diktaturer”
som dagens USA.

Och många gånger genom historien,
har själva revolutionärerna
som avsatt förtryckarna sedan själva blivit förtryckarna,
mobbarna, despoterna iom nyvunnen makt.

Och vi har väldigt ofta blivit oerhört förda bakom ljuset
vad gäller hur historien utspelat sig, utifrån att segrarna
i krig skrivit historien, utifrån att de med pengar bestämmer
hur historien skall skrivas.

Och historien är full av exempel där pionjärer inom vetenskap
och andra områden, blivit mördade, fängslade, baktalade,
smutskastade och offentligt kölhalade för att om sanningen
kommer fram, finns det människor, grupper som förlorar makt
iom detta. Copernicus, Galileo Galilei, Julian Assange,
Chelsea Manning, Olof Palme, Jean D’arc ….

Nu 2017, går drevet mot män i allmänhet,
ingen rättegång behövs, kölhala dem i tidningar, och
anklagelsen räcker som bevis, en efter en avgår de
från sina poster, sina uppdrag, utan att ens fått en chans
att försvara sig. Lite som när kvinnor anklagades för att vara
häxor, om de hade någon sorts begåvning, och om de
bakbands och kastades i vatten och sjönk, så var de oskyldiga,
men drunknade, om de flöt var de skyldiga och brändes på bål.

Folk är som galna idag på sociala medier och de stora
mediedrakarna,de har ingen urskiljning i anklagelserna
och jämställer i princip en kyss, efterhängsenhet,
komplimanger med övergrepp och våldtäkt.

Och nästan ingen vågar ha en annan åsikt, nyansering,
ifrågasätta eller hänvisa till oskyldig tills bevisad skyldig.
En enda manlig vän har en gång stämt in i min
kritik mot den nuvarande häxjakten.
Alla hämningar har släppt, ingen man går säker,
och alla kvinnor har blivit utsatta, det är helt galet.
Hämnd och hat,. generaliseringar och rena lögner
rättfärdigas i spåren av # metoo.
..precis som den lögnkampanj och de metoder Rasister i
Sverigedemokraterna använder sig av.

Och alla människor som faktiskt HAR blivit våldtagna,
utsatts för övergrepp, blir inte hjälpta av att fler
övergrepp begås av “#Metoo-revolutionärerna”