Att säga “sanningen”

Min kusin H lär i sin tidiga ungdom ska ha rivit
sina betydligt äldre systrars koja. Vid påkomst
ilsknade systrar till och tog tag om H och ruskat
om honom och frågat med gäll röst:

– ÄR DET DU SOM HA RIVIT KOJAN, SÄG SANNINGEN”!

varpå H gjorde som han blev tillsagd och stammade
under omruskning ur sig:

– Sa-sa-sa-sa-sanningen

Absolut sanning, eller avstå från lögn

Någon absolut sanning är svårt att befästa i livet,
annat än det att vi alla en gång dör.

Sen finns det lögner. Lögn, förbannad lögn och statistik.
Men den värsta sorten är kanske de politiska och marknadsmässiga
medvetet, illvilligt planerade gråskalelögnerna.
Själv tänker jag väl då i banor av att inte ljuga
eller undvika vara ovarsam med sanningen, snarare än att påstå att allt
jag säger är sant, vilket ju vore orimligt.

Ja nog blir vi immuna alltid …. men inte mot sjukdom

Det som för in mig på ämnet denna gång var när
jag läste om en nypåkommen vaccineringskampanj mot
mässlingen, med svininfluensa-vaccinets kampanj
i färskt minne, där otaliga ungdomar “belönades” med
svår narkolepsi livet ut, medan inga dödsfall med själva svininfluensan
som avgörande orsak kunde befästas.

Den av läkemedelsföretag, media, sjukvård och regering
utlovade officiella utvärderingen blev dock den motsatta, dvs det
utlovades utvärdering av dödsfall som ev kunde orsakats av
själva vaccinet som ingen sett röken av.
Ej heller de fall av redan multisjuka människor
som dog unga inte alls utreddes huruvida själva influensan
faktiskt orsakat dem. Och de 374 svenskar som med säkerhet
drabbats av narkolepsi, fått sitt liv förstört av vaccinet,
de har fått det handikappet jämfört med amputerad halv tumme,
när det ska betalas ut skadestånd.
Jag gissar att vården, läkemedelsföretag,
den då ansvariga borgerliga regeringen och media räknar dessa
offer av en ensidigt medial kampanj som “collateral damage”
(underordnad sidoskada) Länk

…på samma vis som ett 30-tal rättsligt
oprövade “metoo-fall” görs av kampanjens mest blinda
förespråkare.

På samma vis börjar nu vård, “forskare”, media
att smutskasta de som väljer att inte vaccinera sina barn
mot mässling. I ljuset av de medvetna lögner, undanhållande
av sanning som pådyvlades det svenska folket och ängsliga
föräldrar då för 8 år sedan, med en för 374 svenskars personliga
katastrof som följd, kanske det inte är så konstigt om det finns
föräldrar som motsäger sig en vaccinering av sina barn,
mot Mässlingen, alldeles oavsett vem som har rätt,
just kring detta vaccin, och denna sjukdom.

Värt att veta är även att de allra flesta stora epidemier
själva ebbat ut innan vaccin satts in, samt att det mer handlar
om levnadsvillkor i form av näringsintag
hygien, och dylikt när mängder dött historiskt.
Något läkemedelsföretag, och vaccinförespråkare sällan
vill delge läsaren när de anklagar vaccinmotståndare för
att vara “osolidariska”

“Ljög ni medvetet under svininfluensan ?? säg sanningen”

(tänker jag mig att en befogad fråga skulle kunna utformas)
Det FÅR konsekvenser att ljuga för folkmassor, “kära” maktmänniskor
“forskare” och företagare !

Medvetet eller omedvetet

Till vilken grad kan man då förvänta oss att vi ska
försöka idka källkritik i det de läser i tidningar
bloggar, twitter och sk forskningsrapporter.
Hur medvetet avviker folk från sanningen
för att låta ändamålen helga medlem.
Vilket ansvar har jag för vad jag delar,
länkar till, påstår ?

Jag vill hävda att vi är i brutal minoritet,
som försöker kolla källor, anstränger oss
för att fundera över VEM som skriver,
VARFÖR hen skriver, tjänar han pengar på det
i förlängningen, finns det någon som hen i sin tur lurats
av som tjänar pengar på det som skrivs ?
Och om det är “forskare” som påstår saker,
vem betalar deras lön ? Kan det vara stora företag eller
politiska partier, personer som haft råd att betala forskarna
miljoner på att komma fram till “sanningar” som passar
deras maktambitioner och personekonomi ?

länk till källkritik

Mer ofta än vad gemene man tror, är det starka inslag av detta
i det furiösa informationssamhälle. Och oftare än jag önskar
tror de flesta bekanta helt osynat på information,
för att den tilltalar deras rättspatos, snarare än
att undersöka om det finns andra intressen bakom infon.

Att ljuga kontra att vara dubbeltungad two face

Inte allt för sällan har jag under mitt liv så långt,
även bevittnar en annan form av oärlighet än den direkta
verbala eller skriftliga lögnen, än i vilken styrka den
nu framförts..

… då tänker jag på hur människor framställer sig
i olika situationer, för att vinna fördelar,
en slags bomullsbeklädd inställsamhet som bakom
ryggen sedan ersätts av runda ord. härskarspråk,
och erövringar.

Jag har sett och hört representanter av det manliga könet,
dryga sig inför fester när grabbarna samlas,
pratar om påsättning och otrohet och könsorgan
helt ogenerat. Och liksom verbalt, pinka in manlighetsrevir
framför fötterna på oss “töntar” som tjejer tycker om att prata med, högaktar o, men inte vill ligga med.

Sedan i nästa ögonblick INFÖR KVINNOR se dem förvandlas till
inställsamma “lyssnade män” som värnar om kvinnors rättigheter,
och är intresserade av deras känslor, samt vittnar om hur svårt det
måste vara kvinna. och jag har munkräkts lite var gång jag bevittnat detta

Och sedan sett många av kvinnorna hoppa i säng med den sortens män.

Illa jag mår illa ……

Hur kvinnor pratar bland kvinnor,
kan jag av naturliga skäl inte vittna om.
Men att kvinnor i minst lika hög grad, i vissa undersökningar
tom högre grad är otrogna är råder det inget tvivel om.

Oärlighet är ÄVEN DEN könslös…