När man står utanför ett skeende,
utanför en plats, utanför vad som helst,
så kan du betrakta det på ett sätt som du
aldrig kan när du står mitt i kalabaliken.

Det är fördelen med att vara socialt “utstött”.
Man ser som vandrings-myra saker som de
rättfärdiga duktiga arbetsmyrorna deras “Drottning”
inte ser.

Nackdelen är att ingen lyssnar på det man har att berätta
om vad som sker i stacken, som bara syns utifrån.
De samlar barr, barr, och mera barr, tills de dör,
för det är vad de tvingas göra, och präglas från första
vaken stund att göra. Köpa, arbeta, arbeta mer
och köpa mer.

Givetvis längtar den utstötta vandrings-myran tillbaka till
stacken, fast han ser att det är ett hektiskt, tråkigt,
självutplånande ohållbart liv. Men det är ju där alla de
andra myrorna är. Att vara fri, är att vara ensam.