Det är redan ett faktum att så sker.
Kvinnor omyndigförklarar kvinnor i stor utsträckning,
I speciellt stor utsträckning hösten som gått.
Med tvivelaktig fortsättning under vintern.

Lagen finns redan

Lagen som säger att ett nej är ett nej,
vid sexuella närmanden finns redan.
Det är en lag som redan den är svår att
lagföra människor och bevisa fakta.
Fakta och bevis, något som de flesta i
Sverige bara för ett halvår sedan tyckte
var självklart, men inte alls har någon prioritet
efter höstens anklagelser, av vilka INGA ännu
bevisats !

Gränser JA

Men jag kan köpa att den finns där som
riktlinje till vad som är tillåtet och inte,
mer än så kan den inte vara. annars skulle
Göran Persson fått ca 50 domar mot sig
när han tydligare än någon tidigare
som finansminister sa Nej, nej, nej och åter
nej när han blev tillfrågad om att bli statsminister.
Vilket han till slut som alla vet sa ja till.

För att förstå ett nej

Nej, detta är givetvis inte ett jämförbar exempel
på det viset. Men det visar på att på att ett nej
i praktiken faktiskt inte alltid är ett nej, att det inte riktigt är
så enkelt i praktiken som det är i teorin.
Men det är helt i sin ordning att gränsdragningen
skall ligga så att ett nej är ett nej, och det ska
respekteras.

Samtyckeslagen omyndigförklarar kvinnor,
och försvårar

Förslaget till den nya sk “samtyckeslagen” däremot,
är ren juridisk skuggboxning ur aspekten att det är
än mer omöjligt att bevisa att båda partners försäkrat sig om
att den andra är villig dvs fått ett uttryckligt “JA”
Givetvis gäller inte dessa rättigheter i praxis av den föreslagna
lagen även män, utan mannen är på förhand misstänkt.
Så för att den ska få konsekvenser krävs att man per automatik
litar på kvinnors ord före mäns. En man har givetvis inte rätt att
kräva samtycke dvs att kvinnan försäkrar sig om att mannen
verkligen vill. Ganska mycket i likhet med höstens och vinterns
fullständigt galna jakt på män…. utan krav på bevis.
Hela lagen bygger på att kvinnor alltid talar sanning och är
värnlösa omyndiga individer som inte vet sitt eget bästa,
inte ska behöva säga nej och ska kunna ändra sig efter
eventuellt samlag. Hela lagen bygger på att kvinnor inte
kan förmå att förmedla ett “nej”
Och då har kvinnor och män som föreslagit denna lag
definitivt tagit ett stort steg mot att omyndigförklara kvinnor.

Kan aldrig ha idkat älskog

Den som föreslår en samtyckeslag utformad på det sätt som nu
föreslås kan aldrig ha varit i en situation när det tänder till,
och två personer börjar flirta, röra vid varann, mötas i blickar som
är något dimmiga av lust. Eller så blåljuger de om hur det gått till
när de haft sex tidigare i sitt liv. Det fungerar inte så.
Och det vet alla inblandade, män som kvinnor,
politiker som lagstiftare, Socialister som femi… nja feminister
blir jag osäker på faktiskt.

Kommer inte ha verkan på dessa

På den oerhört lilla del män som begår våldtäkt.
kommer lagstiftningen med 100 % säkerhet ha
NOLL verkan. allt annat är drömmar.
På övergrepp kommer lagen ha Noll verkan.
På trakasserier kommer den ha noll verkan.
För de individer som är så “borta” i pallet
att man begår dessa brott, oroar sig med all säkerhet
inte över eventuella straff.

Däremot !!

Däremot kommer det mycket troligt påverka män som är
påverkbara,och det är med all säkerhet de män
är lyhörda, goda, snälla män. De som som i den
riktiga verkligheten utanför Metoo-bubblan, är i en förkrossande
majoritet. Många av dem påverkas troligt negativt av detta.
Är det detta vi vill uppnå ?

Utöver den godtyckliga och generaliserande svartmålningen
av män i allmänhet som pågått alldeles för länge nu,
så är det även skrämmande att vissa kvinnor har så
låg uppfattning om kvinnor.

Det som KAN förändra

De problem kring trakasserier och “ofredanden”
vilka i sig inte längre på grund av språkmissbruk är
så tydliga begrepp… de kommer ALDRIG att lösas
med fler lagar än de vi har…. ALDRIG !
De är betydligt mer komplicerade än så,
handlar om värderingar vi får med oss i ett samhälle
där vi uppfostrats att sköta sig själv och skita i andra.
Ett samhälle där vi omfamnar klyftor och går med på att
ekonomiskt och socialt svaga grupper marginaliseras
för skattesänkningar och privata förmögenheter.
Det handlar om uppfostran, det handlar om hur mycket
vi bryr oss om varandra,även män, inte bara
kvinnor och barn.

Men likt svårigheten att övertyga rasister om att invandrare är också
människor, så är jag pessimistiskt för tillfället inför att övertyga folk om att sammanhållning, integrering, minskade klyftor är svaret.
Nu är det män som är samhällets avskum.

säg nej !

Säg det högt !
Skrik nej, slåss och sparkas om det inte respekteras ett nej,
gå självförsvarskurser.
hjälp din nästa !

För lagen hjälper ingen för det som sker i mörkret i sovrummet
och ingen gynnas av omyndigförklarade kvinnor
som kräver makt.