https://www.letssingit.com/grotesco-lyrics-det-%C3%A4r-b%C3%B6garnas-fel-f4sg6c6

Jo … rubriken härleder till Grotesco’s satiriska låt.
Att den gick att genomföra överhuvud taget beror
på ett par saker. De allra flesta har idag taggat ner
kring det faktum att män ibland blir kära i män,
och kvinnor i kvinnor… och accepterar det faktumet.
Det är alltså mindre infekterat. Och sen att de ändå
på nåt sätt inte upplevs “utgöra något reellt hot, när alla myter
och lögner skalats bort kring homosexualitet.

Därför kan vi skratta åt när man på ett komiskt
satiriskt vis “beskyller bögarna för allt ont”
Magnus Carlsson från dansbandet Barbados,
sjöng den oxå vbid tillfälle med satir och bravur … bravo !
Det var fortfarande för infekterat att inkludera “flatorna”
i texten … riktigt så långt vågar ingen gå.
Det är ju kränkande.

den alltmer vanligare feministiska analysen går ut på
att vad än kvinnor gör i form av dåligt beteende så
finns det alltid en extern orsak till det, oftast kallas
orsaken “män” inte då “en specifik man” vilket kanske
då i vissa fall vore närmare sanningen men ändå
inte helt sant eftersom kvinnans ansvar över sitt eget
eller andras lidande inte tycks existera.

Vad gäller män, så finns det aldrig enligt feminismen
någon annan förklaring än att de är just män och måste skärpa
sig. Finns aldrig känslor som uppstått av externa orsaker,
finns ingen analys som inkluderar tex uppfostran, kärlek,
mm, som de facto borde inkludera kvinnor och män,
vilka oftast båda är föräldrar.

Byter man ut ordet “bögarnas” mot “männens” eller
“invandrarnas” så förstår många, men inte alla hur dumt
det är att beskylla grupperingar för världens elände,
eller utifrån hudfärg eller kön. Feminister tycker
ofta att det bara är larvigt och självömkande om män som jag,
jämför dessa generaliseringar och dess effekter.
Och säger åt mig att tänka över min mansroll, och
göra mer för att inte “betraktas som förövare”

hade vi tagit det ännu ett steg längre, och bytt ut ordet
“bögarnas” mot “kvinnornas” så tror jag det hade passat
som handen i handsken för den del av feminismen som
anser att det enkom är kvinnor som är offer och enkom kvinnor,
som har rätt att känna sig till andras straffsatser.
Hon som anmälde Lasse Kronér tex. “kände sig väldigt
kränkt” ….och det räcker för vissa.

Gud ske pris är fortfarande en absolut majoritet av kvinnorna
fortfarande människor i första hand, även om den nationella
hjärntvätten gör sitt bästa för att segregera.