Det är inget särskilt med mig.
Och ändå är allting speciellt med just mig.
Ingen har gjort det just jag gjort med sitt liv,
och det är inget särskilt med det.