…när en kan stå kvar nâ’n stönn i duschen,
å vräk på varm-vatten-krana, barra så där på okynnes ?

Visst gnjöt man när vårsolan värm i nacken,
trots kallgradern

Å änte falit gôtt, nä kaffet ä nymalt å nykokt.

Å visst blin’t en gla när nâ’n man känne,
eller inte känne, gör sä för å ävles å ampes över en,
så dä rakkt knottres längs nackskinne?

Int så tokit ä nä att va ny-sketen,
om de ha vridd om i mâgan, nå så inni vassen.

hä’lit att gå bârfot första-ganga på sommar’n.

… att na’n stärn å, och sörre en stunn,
när e känns ensamt å

…när barberar’n sörr så’n få skavsåra
i öra sine, men fli tell håre så man se annstänni ut.

…å månomt att håll ikring varann,
dä gå’nt av för hacker de häller

Männ, bäst â âllt ä o få hjäLp en annan kârl eller mänisch
Gôsse , stinta, då må ja prima liv !