Dimman smyger fram på outtröttlig älv
Det är en tyst, tyst försommarnatt
Lyss till tystnaden gör jag själv,
tills den bryts av ungdomars skratt.

Ljus är natten, i vårt nordliga land
Och nu har skratten tonat ut
tystnaden hörs nog lite grann
när dagen får vila till slut.

Jag är nära, nära, nära livet
Ingenting stör och låter
Just när inget tas för givet
kommer livet, lyckan åter

Färgsprakande ljus framför Ångermannabro
strömmande vatten vid älvens strand
I försommarnatten söker jag ro
Ej långt från nipornas rand