Människans förmåga att tala och skriva,
är förmodligen både en förbannelse och en välsignelse
för jordens alla varelser… och människan.

Språket gör oss rika i hur vi kan förmedla
känslor, skriva dikter, låttexter, beskriva skönhet,
förmedla behov och sätta gränser. Språket ger oss
även vardagsmakt över våra egna liv, och förtryckarmakt.
Djuren kan helt klart göra det mesta av
detta utan ett verbalt alfabetsbaserat språk.

Men vad som i huvudsak skiljer vårt språk,
från djurens kommunikation är att vi människor
har möjligheten att ljuga, manipulera, förvränga,
förminska, förändra dess betydelser.
Och därför är orden så viktiga.
Därför är det alarmerande med utbredd särskrivning,
dålig meningsbyggnad och svag ordkunskap.

Det handlar i slutändan om demokratins överlevnad,
det handlar i slutändan om civilisationens överlevnad.

Jag har en mycket godhjärtad och intelligent vän som
säger sig dras med dyslexi, men nästan ingen tror honom,
vad gäller detta. Hur kan det komma sig ?
Jo min vän har varit oerhört angelägen om att få till
orden rätt i sammanhang där han ska få ord på print,
eller läsa upp dem offentligt. Och min vän söker letar
och smakar på ord. Vilket ibland gör honom tom bättre
än ordekvilibrister, besserwissers som mig , på att
uttrycka sig smidigt och kärnfullt.

Så här är ordet “angelägen” ett nyckelord,
angelägen om att lära sig, och få till det rätt.
Det handlar alltså inte om nåt elitistisk, självförhärligande
språkpolis-ärende, när jag pratar om vikten av ordkunskap,
meningsbyggnad, och rättstavning. Det handlar om
att göra sitt bästa, för sin egen skull. Inte för att tillfredsställa
språkpoliser som mig själv.

En annan väldigt trevlig vän jag har.
Han som jag skrev om, började spela boule med oss.
Och blev lika duktig om inte duktigare än oss andra på
en månad. Och dessutom är oerhört trevlig och ödmjuk,
nästan “onödigt” trevlig”
smiley

Han är ej svensk medborgare, och har väldigt begränsat
språk än så länge. Ibland hör jag att vissa av oss då
hävdar att det ska vara ett krav att folk med andra
modersmål lär sig svenska, när de kommer till Sverige.
Nja … jag skulle vilja vända på det. Jag skulle vilja hävda
att det är deras rättighet, och en nödvändighet, för dem.
Det är inte för flaggviftande infödda
dom-måste-bli-som-oss-människors skull, de bör kunna
språket. Det är för deras egenmakt, möjligheter, inkluderande,
möjligheter till egen försörjning.

Jo språket ÄR OERHÖRT viktigt, för oss alla.
Speciellt för fattiga, för människor i utanförskap,
för människor på den sociala och ekonomiska botten
av samhället.

Varför tror ni nazisterna brände böcker?
Varför vill Talibanerna inte att flickor ska gå i skolan ?
Varför tror ni borgarna vill ha gräddfiler i skolan,
och skillnader i utbildningsmöjligheter?
Och varför tror ni feministerna håller tyst om att
pojkar har sämre betyg i skolan än flickor,
under nuvarande utformning av utbildningen
och nuvarande könsnormer?

Jo de vill inte att andra ska ha kunskap, och ett fullödigt rikt språk,
för då är de lättare att lura, lättare att ställa utanför,
lättare att förtrycka och förminska.

Även för de, kan tyckas mest självklara, humanitära
saker missbrukas ord för egna syften, oftast då makt,
eller känsla av makt, och hämnd. Så som det
så högt uppåt väggarna på tapen ordet “våldtäkt”.
Under en längre period har våldtäktsbegreppet vidgats
och kommit att inkludera långt mer än det som vi tidigare
genom fysiskt våld tvingade sig till sex.

Dessa förändringar i lagen, har med mycket stor sannolikhet
medfört att både antalet anmälningar och antalet domar
ökat, pga att saker som förut kallades något annat,
nu alla kallas för “våldtäkt”.
Och då ser man på en statistik-kurva det som om antalet
våldtäkter har ökat dramatiskt, och lägger den kurvan tex
bredvid en som visar att invandringen ökat.
Och genast blir det enligt vissa bevis för att invandrare är
lägre stående varelser med våldtäktskultur.
Fast det i huvudsak handlar om tolkning av ordet våldtäkt.
Även rörelsen Metoo har på ett maktfullkomligt vigilante-artat
vis utövat makt utifrån dessa nya lagtolkningar.

Språket är viktigt systrar och bröder !
oerhört viktigt… ta inte lätt på det !