Ända sedan jag varit ett litet barn,
har jag bara hört negativt om att gå till arbetet.
För låga löner, och för dåliga arbetsförhållanden.
Att sommaren är för kort, och för lite sol.
“Highway to helg” “äntligen fredag” “I hate Mondays”.
Jag kritiserar egentligen inte alls att människor
beklagar sig över att vara på en arbetsplats större
delen av sin vakna tid, tvärtom faktiskt verkar det ganska sunt,
att inte vilja vara där jämt och ständigt.
Och jag kritiserar inte på något vis folk som arbetar,
att de arbetar. Tvärtom så högaktar jag de flestas yrkeskunskap,
och professionalism.

Frågeställningen jag funderar kring handlar mer
om hur vi ser på ordet arbete,
vad som inkluderas i det, och vad som exkluderas,
samt hur mycket vi “måste” arbeta och varför ?


Det är fint att “arbets-lida” i Sverige

Det märkliga är att det i mångt och mycket är samma människor
som mer eller mindre rättmätigt beklagar sig,
som tar stolthet i att gå till jobbet fast man är sjuk,
uppmanar till att arbeta längre i livet,
skryta över tuffa arbetspass och långa nattvak,
skryter om 80-timmarsveckor och övertid.
Och jämför sig med folk som av olika anledningar
inte mäktar med samma glorifierade självpåtagna
“börda”.

Bara härom dagen trodde jag knappt mina öron,
när ett indoktrinerat 12-årigt “föräldrar-eko” …
(en pojke politiskt indoktrinerad av förälder)
… upprört inför 12-åriga kompisar står och argumenterar:

– “Ja men jag förstår inte,
vill man inte jobba så länge man kan i livet då ?”

Man häpnar !

Varför arbetar vi då ?

“För att försörja oss själva” är ett vanligt inövat,
inpräntat argument!
Mm det låter väl logiskt att om man kan jobba
så ska man jobba, för att bidra till stacken?
Svårt att argumentera emot det utan att bli anklagad
för att vara en lat parasit och solidarisk dödsmördarkommunist.
Men eftersom jag ofta redan kallas för sådana epitet,
indirekt eller direkt, så kan jag ju ändå göra ett försök.

Ordet “arbete”

Ordet “arbete”, vore intressant att granska lite närmre.
Vad innebär “ett arbete” ? Så som vi nu för tiden ser på saken,
kan något endast klassificeras som “arbete” om det inbringar
en inkomst. Ja det har gått så långt att det till och med
räknas som arbete att se på när pengar växer genom
spekulation, aktiehandel, och riskkapitalism,
medan ideellt arbete, trots att ordet “arbete” är inkluderat
i ideellt arbete, eller hushållsarbete inte alls i någon högre
utsträckning räknas som arbete, och är givetvis inte
pensionsgrundande.

Man skulle kunna påstå att vi i Sverige, rakt av har
anammat det Amerikanska begreppet “making money”
som mall för vad som kan/får klassificeras som “arbete”

Så visst arbete som innebär att se till att andra arbetar
åt en och gör en rik, klassificeras med iver som ett gediget
och fint arbete. Medan annat arbete, där man gör saker utan lön
och för den goda viljans skull, klassificeras definitivt inte,
i dagens Sverige som arbete.

Upp-och-ned-vända Sverige

Synen på vad arbete är, så som beskrivet ovan,
är ganska synonymt med hur politiskt höger och och företags-elit
ser på landsbygd kontra stad. Även här har man lyckats skapa
en nidbild av vilken geografisk landsdel/vilka som är närande,
och geografisk landsdel/vilka som är tärande.

Naturtillgångarna i form av råvaror finns i mångt och
mycket i Norrland, Energi och skog.
Arbetskraften importeras till likaså till Stockholm,
och södra Sverige FRÅN Norrland, vilket renderar i att
det blir kvar en högre andel gamla och sjuka i Norrland.

Råvaror och energins vinster tas ut och beskattas i
Södra Sverige och utomlands, fast de är producerade
i Norrland.

Ja just det smiley… Varför ?

Men jag har nog fortfarande i detta inlägg inte riktigt besvarat
frågan varför vi jobbar…
…el åtminstone varför jag tror vi jobbar ?

Ursprungligen arbetade ju människan för att överleva,
samla in mat, jaga, bygga bostäder, göra kläder.
Fast då betecknade man nog inte det som faktiskt var arbete,
som ett arbete i bemärkelsen yrke… utan just överlevnad.
Eller att utföra ett fysiskt arbete, med ett fysiskt märkbart
resultat.