“Inget gott som inte har nåt ont med sig”
“Det är gott att inte veta”,
och “man lever så länge man lär”

Som synes har jag skrivit några bakvända ordspråk,
men faktiskt inte för att vara lustig och skojsam.
Nä…… tvärtom faktiskt.

Det mellersta, “Det är gott att inte veta” är taget från
min mosters vokabulär, och vart hon fått det från vet jag ej.
Av de tre, är det kanske det minst komplicerade.
En omkastning av ordspråket, “det är inte gott att veta”,
vilket går ut på att det inte är så lätt att kunna allt.
Medan omkastningen av orden, får en annan, minst
lika klok om inte klokare synvinkel på det hela.
Att det är av godo att man faktiskt inte vet allt,
för då slipper man bekymra sig om just det.
Samt att man då kan tillåta sig vara godkänd
som människa utan att veta allt.

Det sist nämnda “man lever så länge man lär”,
är eget påhitt. Ursprunget är ju som bekant att
så länge man lever så har man möjlighet att lära
sig nya saker: “Man lär så länge man lever”.
Medan min omkastning hävdar att om man slutar lära sig saker,
så slutar man på ett sätt att leva.

Det omkastade ordspråket jag nämnde först,
“Inget gott som inte har nåt ont med sig”,
är således en omkastning av:
“Inget ont, som inte har nåt gott med sig”
… vilket iofs är lika sant som min omkastning.

Syftet med min omkastning är inte att se negativt på tillvaron,
utan snarare att inse att med olika typer av framgång,
så har det ofta baksidor och förlorare. Och det bör belysas för att
man inte ska blint tro på en enda “lära” eller “ism”.
Samt att lyckan är en nomad, likaväl som svårigheter.
Och det kommer sig många gånger av att vi förändras som
människor/personer, vid karriärs-framgångar, ökad levnadsstandard,
nyrikedom. Och inte allt för sällan, till det sämre tyvärr.
Och med det följer nya värderingar, nytt sätt att se på
empati, ägande, solidaritet mm mm.

Svenska sjukan

Och det är nog rätt så mycket den sjukdomen Svenska folket,
och svenska samhället har drabbats av. Vi som folk betraktat,
har det ekonomiskt sett, trygghetsmässigt, ur ett globalt perspektiv
kanske bäst i världen. Men tillhör ett av jordens mest missnöjda folk,
med allt från väder och vind, lönesättning just för egen del, samt
“det horribla i att behöva dela med sig till andra”.

Och det finns så mycket egenintressen i nästan alla politiska
riktningar i Sverige av idag. De mest kärnfulla
adekvata proteströrelser har förvandlats till intressegrupper,
som glömt både sitt eget sociala arv, och proteströrelsen
ursprungsidé.

… alltså … välfärden, som var till synes enkom av godo,
har gjort svenskarna så pass rika och välmående,
att man inte bara tappat perspektivet, utan
även glömt från vart vi nyligen stod,
när vi pratade oss varma om jämställdhet,
solidaritet och välfärd för alla.

Till och med en av de i begynnelsen viktigaste rättviserörelserna,
har blivit en smal intresseorganisation, för rika kvinnor
i karriären. Med företrädare som agiterar för jämställdhet,
men skapar mer eller mindre medvetet, segregation.

ergo … “Inget gott som inte har nåt ont med sig”

… vi har nog haft det för bra, för länge