Det finns många som påstår att Sverige och norden
till hör de starkast utvecklade demokratierna i världen.
Och slår man på “demokrat” på wikipedia får man bla
upp denna bild:


Där de höga siffrorna, och blå färgerna är mest demokratiska,
och de låga siffrorna och röda färgerna minst demokratiska.
Det är svårt att veta om det är ett medvetet subjektivt val,
av de som gjort bilden att ha den färgsättningen el ej.

Men vad ÄR då demokrati ?
Den vanliga benämningen är väl ändå “folkstyre”
genom representation. Dvs att du röstar på en företrädare
som skall föra väljarens talan, och att majoriteten då
skall vinna. Det bygger således på tillit och ärlighet.
Att politikerna gör som majoriteten vill.
smiley

Det låter väl bra ? … på papperet.
Men hur är verkligheten …. EGENTLIGEN ?