Jag är ingen expert på Buddism,
Men jag har för mig att en hel del av den handlar
om balans, samklang med naturen,
respekt för allt levande.
Och nånting om att du äger mer än 6 saker,
så äger sakerna dig.

Det här med “balans”, är oxå något jag i högstadiet
kom i kontakt med via biologilektionerna. När vi läste
om ekologi, som är vetenskapen som behandlar samspelet
mellan de levande organismerna och den miljö de lever i
.

Naturen fungerar nästan som tillgång och efterfrågan.
Finns inget gräs, växter och löv, för betesdjur, så
finns inget för rovdjuren att äta.
På så sätt reglerar naturen sig själv, eftersom om bytesdjur minskar,
minskar även de som lever på bytesdjur.
DET däremot stämmer inte för marknaden, eftersom den/vi
SKAPAR efterfrågan som egentligen inte finns.
Det kan även kallas för “tillväxt” eller “reklam”

Så mycket i livet och världen, upplever jag handlar om
just balans, och bristen på densamma. Både på ett personligt
utvecklingsplan, och i större globala sammanhang,
och nationellt. Både ekologiskt, ekonomiskt och inte minst
inre balans, själsligt för egna välmåendet.

Och nästan inget av dessa är autonomt, dvs utan påverkan
från omgivningen. Precis tvärtom faktiskt, verkar både naturen,
marknaden, och den inre balansen vara mer eller mindre känslig
för yttre störningar av den inre balansen.