Hur kan det komma sig att män i allmänhet i Sverige
idag, påstås vara våldsamma, förnedrande mot kvinnor,
patriarkala, tafsande, övergreppsbenägna ? (Metoo)

….SAMTIDIGT som nästa alla män och kvinnor, inklusive
brutala ledare inom gängkriminaliteten, verkar överens om
att det är värre att mörda en kvinna, än en man ?
Det är motsägelsefullt, eller ? Jag tror att den grundläggande
inpräglade synen på manligt och kvinnligt, faktiskt är
något av roten till att det fortfarande finns saker som
är ojämställda i världens mest jämställda land.
Jag tror till och med att det bidrar till att öka
motsättningar, skapa frustration…och våld.

En moder och hennes lilla barn

Om man skulle ta och ifrågasätta detta då ?
Är en oskyldig kvinnas liv värt mer än en oskyldig mans liv ?
Är en kvinnas liv mer värt än en mans liv ?
Jag fattar att detta inte är något någon vill prata om.
Varken kvinnor eller män. Jag tror de flesta av bägge könen
tvekar inför frågan, och svarar att det är värre att mörda en kvinna,
och räcker inte det, hänvisar man., i efterspelet av mordet på
Malmömamman till att det är en moder till ett litet barn.
Men nu vågar väl inte ens Kai Tomas längre ifrågasätta ?
Men om det varit en fader, med ett litet barn då,
Hade vi reagerat lika ? Ni vet alla svaret !
Frågan är VARFÖR vi skulle reagerat annorlunda då ?

I svaret på frågan ligger ett annat svar

Och där, i det svaret på den frågan, ligger även svaret
till varför vi inte är jämställda på riktigt.
(Om det nu går att vara det i ett nyliberalt samhälle,
i en nyliberal värld. Enligt mig är det omöjligt med nyliberala
grundvärderingar.)

Hanif och människor

Räcker det inte med att det är en människa som skjutits ?
Och varför reagerar man inte förrän det sker i ett finare
bostadsområde ? säger det något om den svenska medborgaren
anno 2019 ? Säger det lika mycket som själva skjutningen ?
Lite som när moderaterna reagerar på Hanif Bali’s
häcklingar på sociala medier, först när de drabbar,
Ms guru Bildt, och först då väljer även häcklaren själv att
be om ursäkt !

Villfarelser vi väljer att behålla

Jag tror jämlikhetskampen skadas av gamla villfarelser om
att kvinnor., mödrar skulle vara mer ömsinta än
fäder, viktigare för barnet än fäder (bortsett från det
uppenbart fysiska i att ge di) Redan där diskvalificerar
vi delvis pappor som föräldrar. Redan där lägger vi upp fördomar,
offerroller, känslokyla, i könsrollerna, och efter det spelar vi
alla mer eller mindre med, i charaden.

Grundplåten för ojämlikhet

Redan där lägger vi en grundplåt för att se olika på män
och kvinnor, ge män och kvinnor olika värde i olika sammanhang.
Sedan följs det nästan mangrant upp av att genom hela uppväxten
behandla pojkar och flickor olika.
Överbeskydda flickor, sätta dem på piedestal och negligera
pojkars känslor, och förhärda dem.
Är det inte då naivt att tro att dessa normer skulle
försvinna, när vi fyller 18 ?

Seglivade myter

Jag tror det är inget annat än en seglivad myt, att kvinnor skulle
vara mer omhändertagande än män, och i den mån det blir så,
är det en självuppfyllande profetia.
ej heller är kvinnor känsligare än män, varken i positiv eller
negativ bemärkelse. Och om detta vittnar självmordsstatistiken
i Sverige OCH i världen. Visste ni att det är inte mer än 3 – 5 länder
i hela världen, där det är fler kvinnor än män, som begår självmord ?
Och i alla övriga länder är skillnaden brutal.
Jag tror inte ni visste det faktiskt. För att sådant står inte att läsa
i media. Och det är rubrikerna i media, samt antalet rubriker,
som lägger grund för människors verklighetsuppfattning.
Inte sanningshalten, statistiken, och innehållet.

Olika kön, Olika slutsatser ?

De länder där fler kvinnor tar livet av sig än män, är alltså
länder där det på riktigt finns strukturellt förtryck mot kvinnor
rättigheter, Kina Pakistan, Bangladesh. Kina där det förekommit aborter
på flickfoster för att det inte var fint nog … eller nå’t.
Samt fosterdiagnostik för att få veta.
Om vi skulle utgå från att det är ett tecken, bevis på att flickor
blir strukturellt förtryckta där, vad säger det om resten av världen,
om Sverige, där män är våldsamt överrepresenterade ?

Fler obekväma frågor, ställer saker på sin spets

Men … hörrni ska vi syna lite fler myter, lite fler
påståenden, traditionella könsroller och ny-feministiska
teorier och agendor?
Ska vi våga ställa rätt frågor, för en gångs skull ?

Ur en konkurrenssynpunkt, är kvinnor generellt
lika konkurrensdugliga som män i yrkeslivet ?
Ouuchh … där brände det blickar rakt igenom skärmen.
Svaret är ju givetvis JA, på i princip alla områden.
Det enda som ev skulle kunna skilja män och kvinnor
i det sammanhanget är fysisk styrka. Och det försvinnande liten
del av dagens yrken, där det har betydelse.
Men iom att det är sant, skulle ju inga könskvoteringar
vara nödvändiga ! Nästan hälften av alla politiker
som finns i riksdagen är kvinnor, och det ser likadant ut
ändå i styrelser i kapitalistiska bolag !…… någon ?

Men kan vi då …..

Kan vi då fortsättningsvis hävda att det är värre när en
kvinna blir slagen, än en man ? Ska vi åberopa det jag nyss
påstod, att genomsnittligt är kvinnor inte lika fysiskt starka
som män, och därför mer utsatta ?
Bör vi då beakta att en förkrossande majoritet av våldsoffer är män,
och att de männen uppenbarligen också var i en utsatt situation,
de inte kunde fysiskt övervinna ?
Bör vi ens reflektera över allt dolt våld som sker mot män,
från kvinnor ? Det strider ju mot allt vi lärt oss om ridderlighet,
om kvinnligt och manligt, pojkar och flickor. mjukt och hårt,
tuffa och söta ?!

Och när ska folk vilja förstå ?

Och NÄR ska folk på riktigt, våga förstå vad gängvåld beror på ?
De vanligaste teorierna har jag hör tusentals gånger,
och inget har blivit bättre av det:
Den snabbaste och enklaste lösningen är att skylla på invandring
och i och med det förutsätter du att icke svenskar genom DNA är mer
våldsbenägna än svenskar.Det kan vi känna igen från det rasbiologiska
institutet i Uppsala, från vilket ett viss mustaschprydd, lite galen herre
gärna tog information, på 30 och 40-talet.

Det andra är att skylla på patriarkatet, och att män över lag
är våldsamma, förtryckande, i princip roten till allt ont
Och då är det samma sorts tänk av analys,
att DNA orsakar våld och elände !

Ingen bra idé om ni frågar mig

I båda fallen, vilka jag anser vara urbota korkade,
så skulle det innebära att vi inte kan göra något åt detta.
För vi har över en miljon invandrare i Sverige,
många svenska medborgare. Och lite mindre än hälften av alla
medborgare är män. Så då behöver vi inte göra något,
kan inte göra något om detta är analysen.
Om vi inte tänker som A.H och utrota oliktänkande,
invandrare, eller/och män. Personligen tror jag det vore
ett ganska stort misstag. Men vad vet jag ?

Jag, och många med mig har en annan lösning,
men det verkar vara lönlöst att prata om
den i neoliberalismens guld-era.

“Vart är vi på väg “?

Allt oftare får jag läsa och höra orden:
vart är vi på väg?
eller: vad händer i Sverige? När våldsbrott uppdagas
på nyheter dagligen. Detta är ju ett stort nyhetsvärde i,
att rapportera om brutala mord, speciellt om det är en
kvinna som blivit mördad. Eftersom det “är värre” än
andra mord. Och det genererar pengar till media.
Dock ger det inte tillnärmelsevis en något så när
balanserad bild av hur det ligger till i
jämförelse med andra brutala verkligheter.

Till exempel just självmords-statistiken, där mellan 1500 – 2000
svenskar dör varje år, att jämföra med mord och dråp,
som uppgår till mellan 70 – 110 per år. Finns inga pengar att göra
på självmord för pressen. Och vips så har vi EN av hundratals
verklighets- förvanskningar. jag hör aldrig någon undra vad som
händer i vårt land, när vi pratar om självmord, om överrepresentationen
av män i den statistiken ! Månne varför då ?

Om nu någon skulle tolka detta inlägg
som att jag tycker det är okej att en kvinna i Malmö blir mördad,
med sitt barn i sina armar ? … var vänlig gör inte det !