Jag, den fattigaste av rika,
Den lyckligaste av sorgsna,
Hittade ut ur dimman igen,
som den trasigaste av män

Jag förlorade mina bröder,
blev föräldralös igen,
Jag förlorade mitt jag
var stark nog att vara svag

Ännu andas jag samma luft
som en gång för många år sen
Ännu tror jag på en morgondag,
Så länge jag andas, har jag hopp

Så länge jag har hopp,
så länge drömmer jag,
Så länge jag drömmer,
så länge lever jag

Jag, den fattigaste av rika,
Den lyckligaste av sorgsna
som förlorade mitt jag
som var stark nog att vara svag

Jag andas än