Min blotta existens

Enkom min blotta existens provocerar många,
speciellt efter som jag ofta inte håller tyst om det folk inte vill höra.
För det påminner dem om hur mycket bättre
de har det, ekonomiskt än mig, och därmed blir det jobbigt
att prata om orättvisor. De tappar mandat att klaga.

Samma mekanism som motståndet mot tiggeri


Det är för övrigt exakt samma aggressiva försvarsmekanism
som sätter igång hos många medelinkomsttagare och rika i debatten
kring tiggeri… eller rättare sagt propagandan mot tiggeri.
För om vi för en stund tar och tittar på vilka majoriteten av de
som inte vill ha tiggeri är, så är det i kommuner som
har det bäst ställt, och anser sig vara för fina för att
behöva se människor som far illa. “De får gärna fara illa,
men inte i vårat centrum, för vi känner oss otrygga då”
Tiggeri är för övrigt enkom acceptabelt när det är ekomomiskt
privilegierade som tigger, och man döper om det till Rut, eller Rot,
eller skatteavdrag, eller avans, eller avgångsvederlag etc etc.

Ilskan mot Greta

En annan vattendelare är Klimathotet, Greta Thunberg,
Demonstrationerna. jag tänker på Macron, en ung relativt fräsch
president, som för övrigt är av förklarliga skäl väldigt
pro EMU, eftersom det gynnar honom. Alldeles nyligen hyllade han
Gretas protester, för att det gynnade honom att framstå som
en som värnar klimatet. Tills Greta, understödda av forskare
(hon kollar nämligen alltid den typen av påståenden med klimatforskare
innan hon går ut med det) ..tills hon anmält Frankrike, Tyskland och tre andra
länder till FNs barnrättskommitté, nu upphörde det gynna Macron, och han
blev en kritiker. Han ifrågasatte plötsligt, att avveckla användningen av kol,
ett fossilt bränsle, är rätt väg att gå ? länk

Kampen om att ha mest dubbelmoral

Om än inte lika uppenbar dubbelmoral, så är det i samma kategori som
the “beloved president of the United states of America” Donald Trump,
som är lite stött över att Obama fick Nobels fredspris. Han tycker det är orättvist,
trots att han skrutit om att han ökat USAs militärbudget med 2500 miljarder dollar,
ca 24 tusen miljarder kronor. Han tyckte att han var en bra kandidat till fredspriset.
Må så vara att Barack Obama knappast på något vis var en värdig mottagare
av priset, men i jämförelse blir Obama nog självaste fredsängeln.

Sig själv närmast

Lena Andersson i DN ställer sig nu även hon kritisk till att lyssna på
vetenskapen, i frågan om klimatforskningen. Själv ifrågasätter jag inte det faktum
att man ifrågasätter något, som kallas för “fakta” bara för att det
kallas för forskning eller vetenskap. Ty en av mina starkaste ledstjärnor var
Tage Danielsson, som myntade uttrycket: “Den som inte tvivlar är inte riktigt klok”
Med detta sagt, så finns det av samma anledning att i grunden kritisera hennes inlägg
i Dagens nyheter.

Egenintressen styr hur klimatsmart vi tillåter oss vara.

Det första jag ifrågasätter i alla människors uttalanden, journalister, politiker, storföretagare, kapitalister, så väl som den enskildes, engagerade medborgarens
uttalanden och raljerande, är jävsituationen, den egna agendan, egenintresset
i frågan, likt Macrons kritik till Greta när det visade sig att även Frankrikes koleldning
inkluderades i klimatförstöringen. Likt att motståndare till vargens existensberättigande
oftast är jägare. Likt att skattesänkarklubben oftast är rika, eftersom de tjänar mest på det ekonomiskt.etc etc. Lena håller sig medvetet med en något fisförnäm vokabulär, svåra ordval,
vilket tyvärr skvallrar om både hennes uppblåsta högerinriktade självbild,
likväl som vilken målgrupp hon har med artikeln.

Ord är viktiga, bajsa inte med dem Lena !


Exempel av använda ord, dess betydelse och vad hon hade kunna använda om hon
inte haft näsan i vädret:

Symposium = Vetenskaplig konferens
Perifer = I utkanten, marginell, sekundär
Oförytterlig = Oförbätterlig
Förstockelse = okänsla
Asketer = självplågare. puritan, renlevnadsman
Hedonistisk = Vällustig, utsvävande

Att använda sig av ett rikt språk är en sak, att förhöja sig själv genom att
i onödan försvåra läsförståelsen och på så vis exkludera läsare är en annan.

“Eftersom ingen vet nåt om framtiden, så fortsätter vi väl med fossila bränslen ?”

Utöver allt detta, så skvallrar hennes text om oviljan att förändra sig själv
och sitt eget högst bekväma, leverne som det övergripande och primära.
INTE våra barn och barnbarns framtid, eller viss forskning som motsäger hennes
bekvämlighetsbehov. Hon kritiserar tex att klimaforskningen inte
klarar av att spå framtiden, och att densamma har “gissat fel” i vissa avseenden.
Det stämmer ju, ingen vet helt framtiden, tex så har vissa saker klimatforskningen
bävat för och varnat för gått mycket fortare än de först trodde.
Men Lena Anderssons recept på detta är att fortsätta i samma anda,
eftersom forskare hade fel… sen åt vilket håll de hade fel, är inget Lena
vill berätta om.

Även du min brutus

Sen har även detta ämne i många medier gjorts till en “feministisk fråga”
med avseendet att skuldbelägga män i större utsträckning än kvinnor
i Greta-Thunberg-kritiken. Nu råkar ju Lena vara kvinna, likt en stor del
av journalistkåren, och det ger tydligen många “frikort” i debatten.
Härom da’n var till och med sjukdomar orättvisa mot kvinnor, eftersom
det var några fler kvinnor som blivit drabbade av just den sjukdomen.
Det är ett genomgående tillvägagångssätt i nutid svensk media, att allt
på något sätt är värre för kvinnor, och mäns fel.
Malou von Siverts är ett typexempel
på hur varenda fråga på något vis är orättvis mot kvinnor,
även om kvinnan själv inte tycker det.

som sagt var: Sig själv närmast