ET phone home

Läser om de svenska männen igen,
Komme ET till jorden och skulle läsa svensk
press för att göra sig en bild om människors
sätt och leverne, torde bilden bli att åtminstone svenska män
vore jordens avskum och patrask !

Om man vill missförstå

Skulle denna introduktion av mitt blogginlägg tolkas som
att ja på något vis tar svenska sexköpare i Thailand i försvar,
så kan man inte vara mer ute och “hoja” (cykla)
Nej detta inlägg handlar om helt andra saker vilket den tålmodige
läsaren utan fördomar lär bli varse !

Trovärdighet


De största anledningarna till att dagens feminism,
och metoorörelse inte är trovärdiga är till lejonparten att de
inte drar sig för att undvika sanningen, men även att deras feminism,
som trycks upp i media inte är röd eller ens rosa, utan blå, mörkt, mörkt
blå ! De som ännu är röda feministers trovärdighet är också rubbad, men utifrån
att man stöder den blå feminismen, samt har cyklopseende i jämställdhetsfrågor.
Det är en enda stor soppa om ni frågar mig. Och precis som det mesta i nutid
och i historien handlar det föga om ideal och rättvisa, utan om egenmakt och
pengar.

Återknytande i ämnet

Och här kan jag då återknyta till de svenska männens sexköp i Thailand
som de uppenbarligen skryter med, och till den medvetna myten
om patriarkatet, som ett strukturellt manligt förtryck av kvinnor.
Min slutsats utifrån mycken läsande, diskuterande, funderande, analyserande,
utifrån 53 år av rannsakning och nagelfarande, är att det faktiskt inte handlar om
kön …inte alls ! utan det handlar om makt, pengar och maktutövande.

Högerns ambition att kunna köpa allt och alla

Alldeles oavsett kön, så handlar högerns livsfilosofi om att kunna köpa
allt de behöver i sina liv, för att bli “den inbillade lycklige”
Och att tex köpa sex, och än mer korkat vara stolt över det är ett
borgerligt tänk. Att ha makten att få vad man vill, vem man vill,
och att det bara är en fråga om priset. När det slogs upp rubriker om att
svenska rika kvinnor åkte till Afrika för sex, blev det ingen större hit
inom feminismen, ej heller färgades Metoos blodiga rubriker av kvinnor
som sexturistade i fattiga Afrika. Why ?

Borgerlighetens sätt att se på människor handlar om att kunna köpa och köpas,
Vilket även blir tydligt när man tittar på dess “avregleringar” av folkägda
institutioner, så som vård, skola och omsorg. Eller egentligen utrealisationer av
de samma, med precis samma syfte, att kunna tjäna pengar på andra människors
lidande, och sedan köpa andra människor, eller andra människors arbete,
eller andra människors saker, med vinsterna.

Strukturerna är utan kön

Strukturerna är inte manliga, strukturerna är borgerliga.
Och de borgerliga nöjer sig inte med hutlösa skillnader
i löner, minskade tillgångar för äldre, utslagna och sjuka,
utan förskaffar sig även bidrag ovanpå lönerna genom den makt de till-
förskaffat sig, och kallar dem för avdrag. Både män och kvinnor !

Köpstopp

Vilket får mig att komma till det tredje ordet i rubriken,
“köpstopp”, som återaktualiserats med ´hjälp av vår motvilliga
fantastiska frihetskämpe Greta Thunberg . Som gett sig själv,
och sin far köpstopp under vistelsen i New York.
Nå min gissning är att fadern är myndig, och frivilligt gått
med på köpstoppet av ideologiska skäl. Alternativt , curling-föräldraskap !
Icke desto mindre är det i min mening en sund inställning
att inte köpa nya saker man inte absolut behöver.
Till exempel skulle det i längden ta ifrån borgerligheten sin
makt att köpa människor och vård, och prostituerade !