Mer ointressant dravel

Japp, ännu ett ointressant inlägg som handlar om så
triviala saker som vår värld, våra liv, och våra
barns framtid. Eller de lite mer impopulära orden
politik och värderingar, som de flesta sorterar bort med ett
vänsterklick med musen, och ett högerklick i hjärnan.
Och med högerklick i hjärnan, menar jag att ta en tur på desinformationens
populistiska motorväg !

Jo men jag fattar … delvis

Jo men jag fattar VERKLIGEN politikerförakt, jag förstår till fullo
uppgivenheten och misstron till politiker efter politiker
som inte håller vad de lovar. Ibland funderar till och med jag på att inte rösta
när det är val. Men det innebär inte att jag struntar i politiken, att jag
låter världen förfalla i mitt sinne. Det innebär inte att jag tar den
lätta populismens motorväg, och tyr mig till “starka ledare”
Jag tror det är ÄNNU mer farligt att blint följa en “ledare”,
att inte ifrågasätta olika gruppers agendor. Det har skett OTALIGA gånger
i historien, och ändå återkommer vi dit, gång efter annan,
till samma återvändsgränd som resulterar i våld, förtryck, hat,
segregering, rasism, främlingsfientlighet, och KRIG !
Gång efter gång går vi i återvändsgränden !
Och då, då vill skolverket att vi inte längre behöver
lära oss viss historia, snacka om timing !?

Många goda vänner

Jag har många, många goda, godhjärtade vänner och bekanta,
som på olika sätt “gett upp” vad gäller politiken,
gett upp vad gäller källgranskning, gett upp
vad gäller sanning eller lögn, vänster eller höger,
framåt eller bakåt. Och jag har viss förståelse för att det
ibland blir för mycket att ta in.

Mera svårsmält är…

Men det finns vissa val jag har svårare att förstå.
När Socialdemokratin går åt höger, i sann populistisk anda
och kallar det för att “ta ansvar för landet”, när det egentligen BARA
handlar om regeringskåthet. Om folk då är missnöjda med att
inte traditionsenligt, humanistisk, solidarisk Socialistisk
politik längre förs av ett parti som kallar sig socialistiskt.
Då går väljarna ännu längre högerut !!??

Ja men allvarligt ? … hur funkar det ?


Om jag tillåter mig själv att spåna i detta, så tror
jag att det har mycket att göra med vad politiker av idag
gjort med höger-vänster-skalan i politiken. Man har officiellt
avskaffat blockpolitiken säger man, från tex socialdemokratiskt håll.
Fast det är ju inte sant. Nu är man i blocket S, L, C, MP.
Man har bara avskaffat vänsterpolitik helt från skalan, och vi väljare
niger, nickar, bockar och samtycker !

Vad har förändrats ?

Jag tittar på mina småfåglar vid fönstret,
och ser hur de fajtas om fröna, om överlevnad. För den större delen
av moderjords varelser handlar det om att överleva,
när man hackar på nästa småfågel, för att bli mätt.
Jag i min naiva mänskliga tänkande, tänkte att om jag sätter ut
en fröhållare till, så slipper de slåss. Det var som sagt naivt av mig.
Det som hände var att det kom fler fåglar, och det blir fler som slåss.
I naturen går det inte att införa socialism. Där råder djungelns lag,
och balansen upprätthålls av den kampen för överlevnad.
Att äta, eller ätas. Tillgång på mat.

Men människan upphörde sen en tid sedan följa naturens lagar,
om balans, och att inte ta mer än man behöver för överlevnad.
Men drivs av samma reptilhjärna.

Av vilken anledning ska man va solidarisk när man fått det så bra ?

Men vad kan det rimligtvis finnas för intresse för traditionell vänsterinriktad
fördelningspolitik, i tider då de flesta i samhället har det så bra ekonomiskt,
så att det skulle kunna finnas utrymme att skämmas över sitt överflöd ?
Svaret är ju så klart att intresset för jämställdhet, fördelning,
solidaritet är mycket svagt. Vi är ju till och med sedan länge programmerade
till att enkom se till egen rikedom, och konsumtion.
Man kan kalla det för “reklam” eller om man vill, en mer sanningsenlig
benämning; “propaganda”.

Orientering

Det kanske handlar om att folk inte har nån politisk orientering längre,
Det är klart att det blir omöjligt att orientera sig värdegrundsmässigt,
när politiker ritat om kartan, så det inte finns höger eller vänster på
den politiska kartan. Men verkligheten har vänster och höger i
värderingar, LIVET har vänster eller högervärderingar.
SD och S satt innan valet och ritade om den kartan och hux flux bestämde
de att vänsterblocket gick från att ha varit ca 40 % till att bli 8 % !
En kupp om ni frågar mig, en statskupp, i praktiken. Och väljarna har
uppenbarligen inte reflekterat över detta, eller så är de nöjda med att välja
på höger eller mycket höger. Så som i USA.

DET handlar om fördelning mellan människor, mellan stat och privat,
kommun och stat, landsbygd och stad. Men allt har reducerats till att
handla om huruvida du är svensk eller icke svensk i ditt ursprung.
Även feminismen, sprungen ur den rödaste mylla i höger-vänster-skalan,
har tappat sin orientering högerut, iofs ännu utan
att ramla ner i ett brunt dike, som de konservativa och S gjort med
ena benet. Många har tappat tilltron till politikerna, ja … i mångt och
mycket jag oxå. Men mitt förtroendekapital till väljarnas integritet är skadat,
och till förtroendekapitalet till kapitalet och marknadens näst intill pulveriserat.
mot
Och marknaden har lyckats med konststycket att få folk att skilja på politik
och marknaden, trots att det är marknaden som styr och köper politiker.
Och paradoxalt nog blir folk enkom arga på politiker, som egentligen låter
sig köpas storföretagens agenda för ökade klyftor.
I folkets ögon har marknaden inget egenansvar.

Ingen immunitet någonstans

Varken vänster, höger, mitten, stat. kommun eller marknad är immun mot totalitarism
men vänsterns grunder står för vissa värden, och höger för andra, främst vad
gäller synen på människors värde, och skattepolitik och fördelning.
Nu på senare år har integrations och flyktingpolitik splittrat den navigationen
mellan höger och vänster, med en stor brun-blå kil, som splittrar både politiken
och folket.

Höger om, marsch bakåt!

Och vad har gjort detta möjligt ?

Kan en av orsakerna vara den blindhet vårt överflöd skapar?
Ju fler “fröhållare” ju fler frön vi har, ju mer frön, desto mer slåss vi om den,
långt sedan magen är mätt.

Nu få mina småfåglar ändå finna sig i att när fröna är slut
vid lunchtid, så är de slut. Jag fyller på nästa dag… eventuellt.
Hittills har jag gjort det. naturens lag har inte utrymme för solidaritet.
Men människan måste ha det för att överleva. Eftersom vi lämnade
naturen och dess lagar för länge sen.
Och är man stor, måste man vara snäll !