“Freedom’s just another word for nothing left to lose”

Hur många befrielsekamper i vår historia har inte landat i
befriarnas förtryck av samma förtryckta skara som innan
eller den besegrade parten?
Jag vet att om jag skulle läsa mig till det finns det otaliga exempel på
detta kring ideologier, frihetskämpar med hjärtat på rätt ställe,
och rättvisan på sin sida, som sedan låtit makten stiga dem åt huvudet,
maktens berusning är få immuna mot.

Några exempel av massor

Nelson Mandela är förvisso
inte ett personligt exempel på detta, han är väl nästan undantaget
som bekräftar regeln. Däremot finns det indikationer på att ANC som
han tillhörde, har drivits åt det hållet. Den amerikanska fackrörelsen,
den svenska fackrörelsen, sitter idag med feta löner och bryr sig
föga om arbetsrätt, utslagning etc. hela socialdemokratin, som redan Tage
Danielsson var inne på, och deras 180-graderssväng högerut.

Ännu fler

Erdoğan … den hänsynslöse diktatorn var enligt uppgift en som
från början förbättrade för många, innan makten blev total, och han
förtrycker oliktänkande, fängslar journalister, och avskedar myndighetspersoner
i tiotusental. Bolsjevikerna i Ryssland i 1900-talets början, var befriare
från Tsarväldets förtryck, men ersatte det med ett annat förtryck, kanske i ännu
större skala. Många afrikanska staters befriare, blev fort förtryckarna.
Man blev blinda… fartblinda, och förförda av makten och rikedomen.
Något man inte vill bli fråntagen, när man väl smakat på dess giftiga sötma.

Och så till den heliga kon

Jag tror att det är vad som håller på att ske med befrielsekampen för kvinnor,
från att med dagens mått mätt, nått självklar rösträtt, och självbestämmande
över sitt eget liv…. till att slåss med en liten, liten klick maktgalna män
om makten och härligheten. Befrielsekampen är över för feminismen, och har
kanske ersatts med maktkamp, om rikedom och status.
Feminismen har bytt färg från röd till blå.

To become what you once faught ! – Att bli det man en gång bekämpade

Men vad innebär ordet “frihet” ?
Vilken frihet har den svenska kvinnan vunnit ? och till vilket pris.
För ingen frihet är gratis, och ingen kommer ge den till dig, och om du inte slåss
för frihet och demokrati, kommer den tas ifrån dig.
Men återigen… vad är frihet ? Det är en stor fråga.
Sofia Mirjamsdotters definition av frihet för kvinnor i en borgerligt
feministisk ledare i Tidningen Ångermanland, inte bara antyder utan skriker
bla ut att manlig ensamhet är farlig, men även att det mesta kring
relationsproblem är mäns fel. Sofia går så långt i sina helt ovetenskapliga analyser
att hon drar likheter med terrorism och män som är ensamma,
och därför potentiellt farliga. Apropå farligt beteende Sofia !

Sofias pris för friheten

Och sedan kommer hon till hur hon ser på den svenska kvinnans frigörelse
och oberoende, och jag måste säga att det är en kall, isig “frihet” Sofia
föreställt sig. Och som faktiskt redan till stora delar redan är verklighet.

Utdrag ur artikeln:


“Samtidigt som Sverige är jämställt på många plan, lever gamla patriarkala normer kvar,
normer som inte riktigt går ihop med självständiga kvinnor. Kvinnor som inte längre behöver män för att överleva. Kvinnor som kan försörja sig själva och
* kräver andra saker av en partner
så som känslomässig närvaro. Och ansvarstagande för barn och hem. Bra sex och egentid. Samtidigt fostras kvinnor i större utsträckning att vårda relationer att ha nära relationer.
Medan kvinnor har fler djupa vänskapsrelationer . Medan kvinnor har fler djupa vänskapsrelationer, som inte sällan är ber,tydligt viktigare än den de har till sin partner.”
*

Det här är bara ETT litet stycke ur artikeln hon skrev.
Och precis varenda ord och mening finns det både vetenskapliga,
moraliska och mänskliga invändningar emot.
Men jag skulle få skriva en hel bok, för att bemöta alla stolligheter.

När hatet sprids

Det finns en kontraproduktiv, bakvänd stolthet hos henne, i att kvinnor enligt
henne inte behöver män, och en skadeglädje i mäns påstådda lidande över ensamhet,
samt en missbildad uppfattning om att kvinnor på alla plan är överlägsna män,
som gör en mörkrädd.
Speciellt som jag dagen efter hör två arga kvinnor offentligt citera artikeln,
och spy galla över mäns ensamhet som då tydligen ska leda till våld,
medan kvinnors ensamhet över huvud taget inte nämns i sammanhanget,
och skulle den nämnas skulle även den vara männens fel, enligt kvinnor
som Sofia Mirjamsdotter. Hon skrämmer mig på sätt och vis lika mycket som
Åkesson och Ramshofs syn på människor, och Trumps syn på fakta.

Grattis Sofia !


I Sverige har vi 40 % ensamhushåll, och min gissning, eftersom det faktiskt
finns fler svenskfödda kvinnor i Sverige än män, är att det borde vara minst
lika mycket ensamma kvinnor som män. Hon hävdar även att kvinnor har djupare vänskapsrelationer till kvinnliga vänner än till sina makar, eller sambo, än män har.
Men ändå är det män som enligt henne inte vårdar sina relationer ?
Allt det hon skriver i denna artikel är så motsägelsefullt att det borde
tas för parodi. Men vetskapen att dessa människor i likhet med
Åkesson har massor av icke tänkande följare gör det något mindre humoristiskt.

Så här sitter vi svenskar till 40 % ensamma i våra lägenheter på varsitt håll,
och Sofia triumferar stolt ut sin “frihet” , kvinnans frihet !
Om vi bara fortsätter skylla män för allt ont som sker, så är nog den siffran uppe i
60 % snart. Tacka gud för invandrarna som drar ner den procenten med
sina tajta familjer ! ja just det, Sofia nämner även, med bitterhet i tonen
att det finns svenska män som söker thailändska kvinnor, för att svenska kvinnor
är för krävande …. NÄÄÄÄÄHHH… det låter ju jättekonstigt.*

Grattis till friheten Sofia ! 🙂